ΑΑΔΕ: Αναδοχή από τους ΟΤΑ οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους (εγκύκλιος)

ΑΑΔΕ: Αναδοχή από τους ΟΤΑ οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο εξέδωσε η ΑΑΔΕ, σχετικά με την κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α΄ 192/14-11-2018) σχετικά με την αναδοχή από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή αυτών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο «με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι με την έκδοση απόφασης του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου κατά περίπτωση, περί καταβολής από τον οικείο Ο.Τ.Α. των οφειλών προς το Δημόσιο υπό εκκαθάριση επιχείρησής του σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 109 του ν.3852/2010 (Α΄ 87) ή την παρ. 2 του αρ. 15 του ν.4483/2017 (Α΄ 107), επέρχεται στερητική αναδοχή των οφειλών που αναλαμβάνονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., με κυριότερη συνέπεια αυτής, την απαλλαγή της πρωτοφειλέτιδας επιχείρησης και των συνυπόχρεων με αυτήν προσώπων, από την υποχρέωση καταβολής αυτών».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

The post ΑΑΔΕ: Αναδοχή από τους ΟΤΑ οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους (εγκύκλιος) appeared first on Aftodioikisi.gr.


Ρεπορτάζ : Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας