ΑΓΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΩΝ! Χωρίς τέλος το «σίριαλ». Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι απαντούν στον πατέρα τους για τη Χαλυβουργική: «Δεν…»

ΑΓΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΩΝ! Χωρίς τέλος το «σίριαλ». Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι απαντούν στον πατέρα τους για τη Χαλυβουργική: «Δεν…»

Οι ιδιοκτήτες της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, εξέδωσαν νέα ανακοίνωση που την υπογράφουν ως “Χαλυβουργική Α.Ε”, επιτίθενται στο περιβάλλον του πατέρα τους και την νυν σύζυγό του.

Η διαμάχη τους καλά κρατεί μετά την πρόσφατη ανοικτή επιστολή του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, όπου κατήγγειλε τον διευθύνοντα σύμβουλο, Γιώργο Σκινδήλια και τους γιους του Παναγιώτη και Γιώργο.

Στην ανακοίνωσή τους, τα δυο αδέρφια, τονίζουν πως ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος πάντα λειτουργούσε με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας, των μετόχων και των εργαζομένων, και πως τα όσα γίνονται τώρα είναι «προϊόντα» του σημερινού προσωπικού του περιβάλλοντος.

Μάλιστα τονίζουν πως τα όσα κάνει το περιβάλλον του έχουν σαν στόχο και να ναρκοθετήσουν τις σχέσεις πατέρα – γιου, ενώ σημειώνουν πως όσα έχουν να πουν για το μέλλον της εταιρείας θα τα πουν στην συνέλευση το διοικητικού συμβουλίου στις 24 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Όσοι γνώρισαν και πολύ περισσότερο όσοι συνεργάστηκαν με τον κ. Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο ξέρουν
πολύ καλά ότι ο ίδιος δεν θα διέσυρε ποτέ την οικογένειά του και τις εταιρείες συμφερόντων του στα

ΜΜΕ. Ξέρουν ότι ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος εφάρμοζε πιστά τους κανόνες εταιρικής διακυβέρ-
νησης και σεβόταν απόλυτα το ρόλο του, είτε συμμετέχοντας στη διοίκηση είτε ασκώντας τα δικαιώμα-
τα του μετόχου, στο πλαίσιο αποκλειστικά των εταιρικών οργάνων, και με γνώμονα πάντα το συμφέρον

της κάθε εταιρείας, το συμφέρον όλων των μετόχων της, και όχι μόνο το δικό του, καθώς και το συμφέ-
ρον των εργαζομένων. Ξέρουν ότι ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, σε εφαρμογή αυτών των κανόνων,

δεν θα άνοιγε ποτέ διάλογο για εταιρικά ζητήματα της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ μέσω των εφημερίδων ούτε θα

επικοινωνούσε απευθείας με στελέχη της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, παρακάμπτοντας και διαβάλλοντας τη νό-
μιμη Διοίκησή της. Ξέρουν, τέλος, ότι ο κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος δεν θα προσπαθούσε να επιβά-
λει το μέτρο των ομαδικών απολύσεων αντί του κατά πολύ ηπιότερου και πιο ανθρώπινου μέτρου της

εθελουσίας εξόδου.

Όσα , δυστυχώς, το σημερινό προσωπικό περιβάλλον του κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου επέλεξε, χω-
ρίς κανένα ενδοιασμό, να περιφέρει στα μέσα ενημέρωσης για τις σχέσεις της οικογένειας Αγγελόπου-
λου και της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, είναι ηλίου φαεινότερο, ότι διαψεύδουν προκλητικά την, κατά τ’ ανωτέ-
ρω, πάγια συμπεριφορά του.

Τέτοια μορφής επιλογή επικοινωνιακής πολιτικής προδίδει τον ίδιο, υπονομεύει εσκεμμένα το αληθινό
συμφέρον του και ναρκοθετεί ό, τι ιερότερο. Τις σχέσεις πατέρα-παιδιών του και το ενδιαφέρον του για
την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ. Πρόκειται δηλαδή για φθηνή και ανέξοδη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων

με ανακριβείς, αντιφατικούς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς (αλήθεια, αν ήταν παράνομες οι ενέργει-
ες της Διοίκησης της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, γιατί το περιβάλλον του δεν τόλμησε την προσφυγή στη δικαιο-
σύνη;).

Η Διοίκηση της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ δεν προτίθεται να ακολουθήσει το περιβάλλον σ’ αυτόν τον επικοινω-
νιακό κατήφορο. Ό,τι έχει να πει θα το πει στους μετόχους της εταιρείας, παρουσιάζοντας ολοκληρω-
μένες προτάσεις στη Γ.Σ της 24ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία συνιστά το κυρίαρχο όργανο της εταιρείας

και το μόνο αρμόδιο να ακούσει, να ασκήσει κριτική και, τελικά, να αποφασίσει.

Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού και βλάπτουν τα συμφέροντα της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ έναντι των

εργαζομένων, των πιστωτών και των προμηθευτών της, όπως επίσης και τη διεκδίκηση των σε εκκρε-
μοδικία νόμιμων απαιτήσεών της κατά της ΔΕΗ.

Αν το περιβάλλον θέλει να συνεχίσει να υποδύεται το μέτοχο της Χαλυβουργικής, ας το κάνει τουλάχισ-
τον σωστά. Πρώτον, να νομιμοποιηθεί, και, δεύτερον, να σεβαστεί τους κανόνες λειτουργίας της εται-
ρείας και των οργάνων της.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ δηλώνει ότι είναι η τελευταία φορά που μια ανα-
κοίνωσή της αφορά το περιβάλλον και τις επικοινωνιακές μεθοδεύσεις του, είτε αυτές που ακολουθή-
σουν είναι με ανοικτές είτε με κλειστές είτε με μισόκλειστες επιστολές.


Ρεπορτάζ : katadotis Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας