ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 13 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 13 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ» πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας