ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Βόλου

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Βόλου

Γνωστοποιείται πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 2 ατόµων (Εργοθεραπευτής, Καθαριστής) για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2019-2020, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-∆ηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας