ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Λευκάδας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Λευκάδας

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Ειδικότητες: Ηλεκτρολόγος, ΔΕ Οδηγών Διαξονικού Ελκυστήρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας