ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Ελευσίνας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Ελευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 5 ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής» “Περίοδος 2019-2020”, στο Ν.Π.∆.∆.Πολιτισµού-Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Ελευσίνας, που εδρεύει στην Ελευσίνα Ν. Αττικής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας