ΑΣΕΠ 4Ε/2018: Ανακοινώθηκε ο πίνακας των αποκλειόμενων

ΑΣΕΠ 4Ε/2018: Ανακοινώθηκε ο πίνακας των αποκλειόμενων

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 4Ε/2018 (ΦΕΚ. 8/09.02.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.πίνακας υποψηφίου για τον οποίο διαπιστώθηκε έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων προς πλήρωση μίας (1) θέσεως Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών  στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι  υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Ο υποψήφιος που περιλαμβάνεται στον παραπάνω πίνακα έχει το δικαίωμα άσκησης ένστασης, η προθεσμία υποβολής της οποίας ορίζεται από την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 έως και την πάροδο της Δευτέρας 15 Απριλίου 2019.

The post ΑΣΕΠ 4Ε/2018: Ανακοινώθηκε ο πίνακας των αποκλειόμενων appeared first on Aftodioikisi.gr.


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας