Δήμοι: Δικαστική «ανατροπή» για μετατροπή συμβάσεων σε αόριστου χρόνου (έγγραφο)

Δήμοι: Δικαστική «ανατροπή» για μετατροπή συμβάσεων σε αόριστου χρόνου (έγγραφο)

Με άρθρο στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο η κυβέρνηση ανατρέπει πρόβλεψη του «Καλλικράτη» σε ότι αφορά υποθέσεις προσφυγών δήμων στα δικαστήρια εναντίον των συμβασιούχων που έχουν κερδίσει την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αόριστου χρόνου. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση επαναλαμβάνοντας, στην ουσία, την σχετική ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει την δυνατότητα στους δήμους να μην προσφεύγουν σε ένδικα μέσα σε σχέση με την μετατροπή συμβάσεων σε αορίστους χρόνους.

Συγκεκριμένα με το άρθρο 178, παράγραφος γ του πολυνομοσχεδίου ανατρέπεται το άρθρο 72 παράγραφος ιβ του Καλλικράτη που προέβλεπε ότι η Οικονομική Επιτροπή του δήμου: «Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου».

Ειδικότερα στην παράγραφο γ του άρθρου 178 σημειώνεται:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΦΕΣΗ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, PROTEINOMENA


Ρεπορτάζ : Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας