Διακοπές ρεύματος από βλάβη στο κέντρο διανομής ενέργειας στο Παγκράτι

Το ρεύμα διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά και πλέον η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε

Βλάβη στο κέντρο διανομής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στο Παγκράτι, έθεσε εκτός λειτουργίας σειρά γραμμών ρεύματος στο λεκανοπέδιο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε μέσα σε 10 λεπτά.

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας