ΕΚΤ: Αποδεκτά ως εγγυήσεις και τα ομόλογα της Ελλάδας

ΕΚΤ: Αποδεκτά ως εγγυήσεις και τα ομόλογα της Ελλάδας

Την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων και γενικότερα των χρεογράφων της Ελλάδας ως εγγύηση ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη λήψη ρευστότητας στο ευρωσύστημα.

Η απόφαση, που έρχεται μετά την ανακοίνωση για τη συμμετοχή και της Ελλάδας στο έκτακτο QE ύψους 750 δισ. ευρώ, αναμένεται να διευκολύνει τον δανεισμό των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις, καθώς οι ελληνικές τράπεζες θα αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια της ΕΚΤ με μηδενικά επιτόκια, ενώ την ίδια στιγμή το ελληνικό δημόσιο θα μπορεί να πουλάει με μεγαλύτερη ευχέρεια ομόλογα στις τράπεζες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΕΚΤ για το νέο πακέτο μέτρων που εξέδωσε, αυτό περιλαμβάνει waiver για τα ελληνικά χρεόγραφα, τα οποία θα είναι πλέον αποδεκτά ως ενέχυρα.

Αναλυτικά, τρία είναι τα κύρια στοιχεία του έκτακτου πακέτου μέτρων σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Πρώτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μια σειρά μέτρων για τα ενέχυρα ώστε να διευκολύνει την αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης για την παροχή δανείων σε εταιρείες και νοικοκυριά.

Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε ως προσωρινά μέτρα:

-ένα waiver για το σύνολο του χρέους του ελληνικού δημοσίου όσον αφορά τα κριτήρια για τη χαμηλότερη δυνατή πιστοληπτική ικανότητα των χρεογράφων που μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως ενέχυρα.

-μια μείωση του επιπέδου του ελάχιστου ορίου για εγχώριες πιστωτικές απαιτήσεις σε 0 ευρώ από 25.000 ευρώ προηγουμένως για τη διευκόλυνση της κινητοποίησης δανείων από μικρές εταιρικές οντότητες ως ενέχυρων.

– μια αύξηση, από 2,5% στο 10%, του μέγιστου μεριδίου των μη εξασφαλισμένων χρεογράφων που εκδίδονται από κάθε άλλο τραπεζικό όμιλο στη δεξαμενή ενεχύρων ενός πιστωτικού ιδρύματος. Αυτό θα επιτρέψει να κινητοποιηθεί μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των στοιχείων ενεργητικού.

Τρίτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει προσωρινά τα επίπεδα ανοχής ρίσκου στο ευρωσύστημα μέσω μιας γενικής μείωσης του haircut στα ενέχυρα κατά 20%.

Ρεπορτάζ : NewsRoom Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας