Ηγουμενίτσα: Παρουσίαση δράσεων Βιώσιμης Κινητικότητα

Ηγουμενίτσα: Παρουσίαση δράσεων Βιώσιμης Κινητικότητα

Nodus - E-Business II

Στο πλαίσιο του έργου SUMPORT «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα σε Πόλεις-Λιμάνια της Μεσογείου» (Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας η ενημερωτική εκδήλωση με
τίτλο: «Μεταφορά και επέκταση των αποτελεσμάτων του έργου SUMPORT – Συνέργειες με άλλα έργα». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα της πιλοτικές εφαρμογής του έργου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορούν στην εκπόνηση σχεδίου για την επέκταση των «αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε περιοχές με λιμάνια» στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας καθώς επίσης και ανάπτυξη συστήματος δωρεάν κοινόχρηστων ποδηλάτων με στόχο την προώθηση των κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης και τη μείωση της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων και των υπολοίπων εταίρων του έργου ενώ τέλος διερευνήθηκε η δυνατότητα μεταφοράς και επέκτασης των πιλοτικών δράσεων και σε άλλες περιοχές. Οι πιλοτικές δράσεις Βιώσιμης Κινητικότητας που υλοποιούνται από τα έργα του Προγράμματος INTERREG MED, καταγράφονται και θα είναι διαθέσιμες στο άμεσο διάστημα στην πλατφόρμα MOBILITYMED (mobilitymed.eu), η οποία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου SUMPORT. Στη συνέχεια, φορείς της ευρύτερης περιοχής παρουσίασαν έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και σχετίζονται με το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας, των μεταφορών και των συγκοινωνιών, προκειμένου να προκύψουν συνέργειες και συνεργασίες τόσο μεταξύ των ίδιων των φορέων όσο και μεταξύ των έργων. Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Ηγουμενίτσας παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του ΣΒΑΚ, το έργο INTER-CONNECT “Intermodality promotion and Rail Renaissance in Adriatic- Ionian area” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ADRION και του έργου Thriving Streets του Προγράμματος URBACT III. Ακολούθως, η Περιφέρεια Ηπείρου παρουσίασε τα έργα AI SMART “Adriatic Ionian SMAll PoRT Network” του Προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Ιταλία και ADRI-UP “Adriatic MoS Upgraded Services” της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Συνδέοντας την Ευρώπη», ενώ η Π.Ε. Θεσπρωτίας παρουσίασε τα έργα COASTING “Coastal INtegrated Governance for Sustainable Tourism” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG MED και ADRIPASS “Integrating multimodal connections in the Adriatic-Ionian region” του Προγράμματος INTERREG ADRION. Στη συνέχεια ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας παρουσίασε το έργο New Brain “Nodes Enhancing Waterway bridging Adriatic-Ionian Network” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG ADRION, ενώ ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των έργων INTER-PASS “Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airports” του Προγράμματος INTERREG ADRION και ECOPORTIL “Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation” του Προγράμματος INTERREG BALKAN-MED, στα οποία συμμετέχει ως εταίρος το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου OptiTrans “Optimization of Public Transport Policies for Green Mobility” στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Θεσσαλίας και υλοποιείται στο πλαίσιο του

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Ρεπορτάζ : EpirusNow Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας