Η σημαία στις στολές! Η ΠΟΕΣ ρωτά τι τελικά ισχύει και προτείνει

Η σημαία στις στολές! Η ΠΟΕΣ ρωτά τι τελικά ισχύει και προτείνει

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά να ληφθεί μια οριστική απόφαση για ένα θέμα που συχνά τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει τους στρατιωτικούς: πρέπει να φέρουν την ελληνική σημαία στη στολή τους ή όχι… Το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, αφού όπως επισημαίνει η ΠΟΕΣ το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο αλλάζει τις αποφάσεις του, ανάλογα με τις αλλαγές της ηγεσίας.

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ
ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 108
Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020
Συνημμένα: Το (α) σχετικό
ΚΟΙΝ :
ΘΕΜΑ : Στολές Στρατιωτικού Προσωπικού
ΣΧΕΤ : α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 250/14.12.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καβάλας
β. ΠΔ 18/2015 (ΦΕΚ Α΄ 14, «Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων»)
1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το (α) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), με το οποίο ζητείται όπως εξεταστεί η δυνατότητα πρότασης για τροποποίηση του άρθρου 8 του (β) ομοίου, που αφορά στο διακριτικό σήμα, το οποίο απεικονίζει την Ελληνική Σημαία και φέρεται στις στολές των στρατιωτικών.

2. Η Ελληνική σημαία, ως υπέρτατο σύμβολο του Ελληνικού Κράτους περικλείοντας στα χρώματά της τους αγώνες, τις θυσίες, το αίμα που χύθηκε και τις μαρτυ-ρίες της Ελληνικής ψυχής, γίνεται το σκέπασμα κάτω από το οποίο ο Ελληνικός λαός ανυψώνεται στα ιδεώδη του, που δεν είναι τίποτα άλλο από τη Δημοκρατία και την Ελευθερία. Το γαλάζιο της Ελληνικής θάλασσας και το λευκό των αφρισμένων κυμάτων, η 9σύλλαβη «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» και ο λευκός σταυρός, ανδρειώνουν γενιές και γενιές Ελλήνων πολιτών προκειμένου να υπερασπίσουν, οποτεδήποτε κληθούν τα ιδεώδη και τα δικαιώματά τους.
3. Η απεικόνιση της Ελληνικής σημαίας στις στολές των Ελλήνων στρατιωτικών, συνεχίζει να αποτελεί, κατά την άποψή μας, το σύμβολο της ηθικής ανάτασης του στρατιωτικού προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ως εκ τούτου θα πρέπει να φέρεται.
4. Ωστόσο, διαχρονικώς, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο διαφορετικές μεταξύ τους αποφάσεις του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου να καταργούν και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επαναφέρουν (και τούμπαλιν) το διακριτικό ως άνω σήμα της Ελληνικής σημαίας από τις στολές του στρατιωτικού προσωπικού.
5. Προκειμένου να αποφευχθεί μελλοντική κατάργησή της, αλλά και ενιαία αντιμετώπιση από όλους τους Κλάδους των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, προτείνουμε (κατά υιοθέτηση της πρότασης της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του (α) σχετικού, ως εξής:
«2. Με αποφάσεις των οικείων κατά Κλάδο Ανωτάτων Συμβουλίων ή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για το προσωπικό των Κοινών Σωμάτων, καθορίζονται οι στολές και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται το ανωτέρω διακριτικό στο εσωτερικό της χώρας.».
2. Το διακριτικό σήμα, το οποίο απεικονίζει την Ελληνική Σημαία, φέρεται, στο εσωτερικό της χώρας, επί των χιτωνίων του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, με τη λέξη «ΕΛΛΑΣ», στις υπ΄ αριθμ. 3, 7, 7α, 8, 8β, 8γ στολές των μονίμων στελεχών και εξόδου, παρατάξεων – παρελάσεων των οπλιτών θητείας (χρώματος άσπρο – μπλε), καθώς και στην υπ΄ αριθμ. 9 στολή των μονίμων στελεχών και υπηρεσίας – ασκήσεων των οπλιτών θητείας (χαμηλής ορατότητας).».
6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

7. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

The post Η σημαία στις στολές! Η ΠΟΕΣ ρωτά τι τελικά ισχύει και προτείνει appeared first on Militaire.gr.


Ρεπορτάζ : Militaire News Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας