Θέση εργασίας για γεωπόνο

Θέση εργασίας για γεωπόνο

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Διδυμοτείχου –Έβρου
προκηρύσσει

μία (1) θέση Γεωπόνου της ΕΑΣ Διδ/χου- Έβρου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχιούχος ΑΕΙ ,ΤΕΙ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Επικυρωμένα Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Διδυμοτείχου – Έβρου (τμήμα Γραμματείας), Χατζηαντωνίου Γ., Διδ/χο, από 27 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 16 Μαρτίου 2020 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 7.30 π.μ. έως 3.30 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2553023560,22232.

Ρεπορτάζ : admin Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας