Ιδού η διάταξη που καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο (έγγραφο)

Ιδού η διάταξη που καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο (έγγραφο)

Με το (λιτό) άρθρο 64 του διυπουργικού νομοσχεδίου καταργείται το πανεπιστημιακό άσυλο. Συγκεκριμένα στην παρ. 3 ορίζεται ότι «εντός των χώρων των ΑΕΙοι αρμόδιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης, λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων».

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΔΙΑΤΑΞΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ


Ρεπορτάζ : Χρίστος Βούζας Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας