Κινέτα: Ανησυχητικές οι μετρήσεις για την ποιότητα των υδάτων (πίνακες)

Κινέτα: Ανησυχητικές οι μετρήσεις για την ποιότητα των υδάτων (πίνακες)

Ανησυχητικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που διενήργησε τον τελευταίο μήνα το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Κινέτα. Από τις εργαστηριακές αναλύσεις που ακολούθησαν ανιχνεύτηκαν κολοβακτηριδία, E.coli και εντερόκοκκοι και προέκυψε ότι από τις 15 παραλίες οι 2 είναι ακατάλληλες για κολύμβηση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΚΟΕ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ, ΚΙΝΕΤΑ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Κινέτα: Ανησυχητικές οι μετρήσεις για την ποιότητα των υδάτων (πίνακες)

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας