Κομισιόν: Ενέκρινε στην Ελλάδα επιστρεπτέες προκαταβολές ύψους 1 δισ. €

Κομισιόν: Ενέκρινε στην Ελλάδα επιστρεπτέες προκαταβολές ύψους 1 δισ. €

Καθεστώς ενίσχυσης 1 δισ. ευρώ ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν για την στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από την κρίση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το ελληνικό καθεστώς ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο και θα αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρή μείωση της δραστηριότητας τους εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας.

Με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε πως το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Μαργκρέτε Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε ότι το παρόν ελληνικό καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 1 δισ. ευρώ θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στην ελληνική οικονομία.

Επίσης τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο λόγω της έξαρσης του κορονοϊού θα συνεχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά το τέλος της.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εφαρμογής εθνικών μέτρων στήριξης με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ» καταλήγει η κ. Βεστάγκερ.

Το ελληνικό μέτρο στήριξης

Η Κομισιόν αναφέρει πως η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών, εκτιμώμενου ύψους 1 δισ. ευρώ βάσει του προσωρινού πλαισίου, για να στηρίξει τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού.

Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

– Το καθεστώς είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

– Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική μείωση της δραστηριότητάς τους.

– Το καθεστώς θα συμβάλει στην εξασφάλιση διαθέσιμης ρευστότητας στην αγορά, για να αντιμετωπιστεί η ζημία που προκλήθηκε από την έξαρση της νόσου και για να διατηρηθεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια και μετά την έξαρση της νόσου.

– Οι επιστρεπτέες προκαταβολές θα εκταμιεύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απευθείας στις επιχειρήσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση των τραπεζών.

– Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος θα χορηγείται έως τις 30 Ιουνίου 2020.

– Το καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών περιορίζεται μόνο στις φερέγγυες επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα «ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις».

Ρεπορτάζ : NewsRoom Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας