Μπαράζ ομολόγων από ΟΤΕ – ΕΛΠΕ – ALPHA – MOH

Ο όρος προέβλεπε την μονομερή αναπροσαρμογή του εκπιπτόμενου ποσού σε ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, χωρίς να καθορίζει σαφώς το πλαίσιο της αναπροσαρμογής

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας