Νέο δημοτικό συμβούλιο για τα χρυσωρυχεία στην Αλεξανδρούπολη

Νέο δημοτικό συμβούλιο για τα χρυσωρυχεία στην Αλεξανδρούπολη

Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για τα χρυσωρυχεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, ύστερα από αίτημα συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Η πρόσκληση του δημοτικού συμβουλίου:
Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 10.10.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Έκτακτη Συνεδρίαση (33η), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Ανάθεση σε έγκριτο νομικό γραφείο των νομικών προσφυγών σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για το μπλοκάρισμα και τη ματαίωση της αδειοδότησης της επένδυσης εξόρυξης χρυσού (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π., Δευτεραίος Σ., Λαζόπουλος Δ.)
Πρόσκληση και φιλοξενία έγκριτων δημοσιογράφων από Αθήνα και Θεσσαλονική για την ενημέρωση των αγώνων της τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο της διάχυσης σε πανελλήνιο επίπεδο (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π., Δευτεραίος Σ., Λαζόπουλος Δ.)
Ενημέρωση των Προέδρων και Αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, του Πρωθυπουργού, καθώς και του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη στήριξη τους στους αγώνες (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Μιχαηλίδης Π., Δευτεραίος Σ., Λαζόπουλος Δ.)

Τα παραπάνω θέματα συζητούνται εκτάκτως, διότι, οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι του με αριθμ. πρωτ. 30607/04.10.2019 εγγράφου, αιτούνται τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων και σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18, «Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος

Το αίτημα που κατέθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Κατατέθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με αριθ. πρωτ. 30607/04-10-2019 επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης με θέμα σύγκληση δημοτικού συμβουλίου.

Σας παραθέτουμε αυτούσιο το περιεχόμενο της επιστολής.

Σύμφωνα με τον νόμο 4555/2018 οι έχοντες άνω του 1/3 δημοτικοί σύμβουλοι δύνανται να υποβάλλουν αίτημα προκειμένου με εισηγητές οριζόμενους από τους αιτούντες να συζητηθεί το προτεινόμενο με το αίτημα θέμα υποχρεωτικά εντός 6 ημερών στο δημοτικό συμβούλιο.
Κατόπιν τούτου οι κάτωθι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι που ξεπερνούν το 50% αιτούμεθα την σύγκληση κατά τα άνω του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη αποφάσεων επί των προταθέντων (και ψηφισθέντων ήδη θεμάτων από το δημοτικό συμβούλιο Σαπών – Μαρωνείας ).
Ήτοι:
Α) Την ανάθεση σε έγκριτο νομικό γραφείο των νομικών προσφυγών σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για το μπλοκάρισμα και την ματαίωση της αδειοδότησης της επένδυσης εξόρυξης χρυσού.
Β) Την πρόσκληση και φιλοξενία έγκριτων δημοσιογράφων από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση των αγώνων της τοπικής κοινωνίας στο πλαίσιο της διάχυσης σε πανελλήνιο επίπεδο.
Γ) Την ενημέρωση των προέδρων και αρχηγών των πολιτικών κομμάτων , του πρωθυπουργού καθώς επίσης και του Προέδρου της Δημοκρατίας και την στήριξη τους στους αγώνες μας.
Όλες οι δαπάνες που θα προκύψουν από τις ανωτέρω δράσεις θα επιμερισθούν από κοινού στην ΠΕΔ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και στους Δήμους Κομοτηνής , Αλεξανδρούπολης και Μαρωνείας –Σαπών
Εισηγητές ορίζουμε τους :
1) Ευάγγελο Λαμπάκη
2) Μιχαηλίδη Παύλο
3) Δευτεραίο Σάββα
4) Δημήτρη Λαζόπουλο

Οι δημοτικοί σύμβουλοι :

1. ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
5. ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
9. ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
12. ΦΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
14. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
15. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
16. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
17. ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
18. ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19. ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
20. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21. ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Αλεξανδρούπολης

«ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ»


Ρεπορτάζ : admin Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας