Οι Ένοπλες Δυνάμεις πληρώνουν-φροντίζουν μετανάστες μα μένουν από άλλα…

Οι Ένοπλες Δυνάμεις πληρώνουν-φροντίζουν μετανάστες μα μένουν από άλλα…

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων, σας γνωρίζεται ότι για τις 28 Φεβρουαρίου 2019 διαμένουν σε 31 δομές διαχείρισης ΕΔ, 28.194 πρόσφυγες/μετανάστες, με δυνατότητα φιλοξενίας 27.100 ατόμων (οι δομές φιλοξενίας Λέσβου, Σάμου και Διαβατών) έχουν υπεράριθμους πρόσφυγες/μετανάστες σύμφωνα με την κατανομή προσφύγων που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς).

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για τις 28 Φεβρουαρίου 2019 ανέλαβαν το έργο της παροχής 13.616 μερίδων φαγητού (από τις οποίες 128 μερίδες διανέμονται σε δομές φιλοξενίας οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα ΕΔ), λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών) στους πρόσφυγες/μετανάστες. Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.


Ρεπορτάζ : dpoint Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας