ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ! Εντός Ελλάδας Ιδρύθηκε Σύλλογος με Τίτλο: «Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας»! ΕΔΡΑ Η ΑΡΙΔΑΙΑ…

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ! Εντός Ελλάδας Ιδρύθηκε Σύλλογος με Τίτλο: «Μακεδονική Κίνηση Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας»! ΕΔΡΑ Η ΑΡΙΔΑΙΑ…

H αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως το Πρωτοδικείο ενέκρινε τη σύσταση της αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και με το διακριτικό τίτλο «ΚΡΣΤΕ ΜΙΣΙΡΚΟΒ», με έδρα την Αριδαία.

Όπως διαβάζουμε :
Ιδρύθηκε νέα ΑΜΚΕ
Νοεμβρίου 26, 2018Στις 18 Νοεμβρίου, 2018 ιδρύθηκε νέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και με το διακριτικό τίτλο “ΚΡΣΤΕ ΜΙΣΙΡΚΟΒ”, με έδρα την Αριδαία.

Σκοπός της εταιρίας είναι η προώθηση, μέσα από την έρευνα και την εκπαίδευση, των καλύτερων πρακτικών στη διαχείριση της γλωσσικής διαφορετικότητας στην Ελλαδα και στην Ευρώπη. Απώτερος στόχος είναι να γίνουν οι περιφερειακές η μειονοτικές γλώσσες πηγές πολιτισμού, ανάπτυξης και τοπικής υπερηφάνειας, σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς με τους ίδιους σκοπούς και με την διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, ιδίως:

α) διοργάνωση εκθέσεων, προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων επιμόρφωσης καθώς και κάθε τύπου εκπαιδευτικών, ενημερωτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
β) εκδόσεις CD/DVD
γ) εκθέσεις κι παρουσιάσεις βιβλίων
δ) ανάληψη εκδοτικής δραστηριότητας, έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής.
ε) καθώς και κάθε συναφής εκδήλωση.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις.

 


Ρεπορτάζ : Patriot Σύνδεσμος

Loading...

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας