Προσλήψεις Γεωπόνων στην ΠΕ Ζακύνθου

Προσλήψεις Γεωπόνων στην ΠΕ Ζακύνθου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019 της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, που εδρεύει στην Ζάκυνθο του Νοµού Ζακύνθου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας