Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση διάρκειας έως 30.6.2020 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας