Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Πάρου

Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Πάρου

Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 7 ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) μήνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας