Προσλήψεις τριών ατόμων στη ΔΕΗ

Προσλήψεις τριών ατόμων στη ΔΕΗ

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ που εδρεύει στον Νομό ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για τη ΔΥΗΠ/ΥΗΣ Λάδωνα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας