Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στον Δήμο Παπάγου Χολαργού, Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: 1)«εκμάθηση ζωγραφικής για ενήλικες και παιδιά», 2)«εκμάθηση κλασικού και σύγχρονου χορού για παιδιά», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας