Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Δράμας

Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Δράμας

η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη του ακόλουθου εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας