Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

O Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 4 ατόµων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Τµήµατος ∆ιαχείρισηςΚίνησης-Συντήρησης Οχηµάτων &Μηχανηµάτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδοµίας – Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας