Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 4 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας