Προσλήψεις 43 ατόμων στην ΑΣΤΕΡ

Προσλήψεις 43 ατόμων στην ΑΣΤΕΡ

Προκήρυξη εξέδωσε το ΑΣΕΠ όπου δημοσιεύτηκε χθες σε ΦΕΚ για προσλήψεις σε Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Συγκεκριμένα το ΑΣΕΠ προκηρύσσει προσλήψεις, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 43 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού, για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται στην ΑΣΤΕΡ είναι:

Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ) Τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ) Τέσσερις (4) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στα Επισιτιστικά Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front offi ce Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ) Μια (1) θέση Αγγλικών Μια (1) θέση Γαλλικών Μια (1) θέση Γερμανικών.


Ρεπορτάζ : Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας