Προσλήψεις 6 τεχνιτών στο Δήμο Κορυδαλλού

Προσλήψεις 6 τεχνιτών στο Δήμο Κορυδαλλού

Ο Δήμος Κορυδαλλού ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) τεχνιτών, εκπαιδευτικής βαθμίδας Δ.Ε και διαφορετικών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των τεχνικών συνεργείων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας