Προσλήψεις 8 ατόμων στην ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Προσλήψεις 8 ατόμων στην ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


Ρεπορτάζ : Νικολέτα Αρκολάκη Σύνδεσμος

Loading...

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας