Πρόστιμο 12.000€ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμο 12.000€ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε επιβολή προστίμου 12.000€ προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην εταιρεία Audiovisual.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 848η/16.7.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 12.000€ στον κ. Γιασίν Αναστάσιο Μπασάμ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3340/2005, όπως αυτή εξειδικεύεται από τις παρ. 2 περ. (γ) και 3 περ. (δ) του ίδιου άρθρου, λόγω διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά με την εταιρία «ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».


Ρεπορτάζ : kandila@reporter.gr (Χαρά Κάνδηλα) Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας