Π.Αττικής: ΜΑΠ στους εργαζόμενους στη Δακοκτονία ζητά ο Σύλλογος Υπαλλήλων

Π.Αττικής: ΜΑΠ στους εργαζόμενους στη Δακοκτονία ζητά ο Σύλλογος Υπαλλήλων

Επιστολή στην οποία τονίζουν την ανάγκη να προμηθευτούν οι εργαζόμενοι στην Δακοκτονία τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έστειλε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, στην περιφερειάρχη Ρένα Δούρου.

Αναλυτικότερα η επιστολή έχει ως εξής:

Αθήνα 16 – 8 -2019

Αρ. Πρωτ.: 208

Προς

Περιφερειάρχη Αττικής

κα Ρένα Δούρου

Θέμα: Προμήθεια των απαιτούμενων ΜΑΠ κλπ των εργαζομένων στη δακοκτονία.

Όπως είναι ήδη γνωστό στο ΦΕΚ 2208/β’/2019 έχει δημοσιευθεί η ΚΥΑ Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών (ΚΥΑ 43726/07-06-2019), με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», με την οποία επικαιροποιήθηκαν τα προβλεπόμενα – απαιτούμενα ΜΑΠ κλπ.

Σύμφωνα με όλο το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 3850/2010, ΚΥΑ κλπ) αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη η χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας, η υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών και η ημερήσια παροχή γάλακτος στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου ανάλογα με τα προβλεπόμενα ως προς τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι πρόσφατα προχωρήσατε και σε προσλήψεις συμβασιούχων συναδέλφων για το έργο της εκτέλεσης της δακοκτονίας, οι οποίοι τοποθετηθήκαν  στις ΔΑΟΚ, ζητάμε να προχωρήσετε στην προμήθεια και την χορήγηση όλων των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας, του γάλακτος και στον άμεσο προγραμματισμό των προβλεπομένων ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών. 

Κοιν/ση

  1. Εκτελεστικό Γραμματέα
  2. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας

  1. Τον αναπληρωτή Προϊστάμενο

της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών

  1. ΔΑΟΚ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ


Ρεπορτάζ : stergios Σύνδεσμος

Π.Αττικής: ΜΑΠ στους εργαζόμενους στη Δακοκτονία ζητά ο Σύλλογος Υπαλλήλων

Loading...

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας