Σελόντα: Μηδενίστηκε το ποσοστό της Alpha Bank

Σελόντα: Μηδενίστηκε το ποσοστό της Alpha Bank

Tα ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ ανακοινώνουν ότι το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Alpha Bank», στις 27.11.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 0,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι προηγούμενου ποσοστού 21,97% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το παραπάνω συνέβη λόγω πώλησης και μεταβίβασης 53.941.437 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, οι οποίες αντιπροσώπευαν κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης ποσοστό 21,97 % επί του συνόλου.


Ρεπορτάζ : karavasiloglou@reporter.gr (Μαριλένα Καραβασίλογλου) Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας