Σπουδές τουρισμού στην Αλεξανδρούπολη

Σπουδές τουρισμού στην Αλεξανδρούπολη

Την προκήρυξη της εισαγωγής 917 καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019-2020, σύμφωνα με την 11732/18.6.2019 απόφαση του υπουργού Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019-2020» (Β 2526), σε ειδικότητες ανά Ι.Ε.Κ., ανακοίνωσε το υπουργείο. Συνολικά εβδομήντα εφτά θέσεις για υποψήφιους καταρτιζόμενους στην πόλη της Αλεξανδρούπολης  θα υπάρχουν για το έτος κατάρτισης 2019-2020, 27 στην ειδικότητα τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας και 50 στην ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απευθείας στις εκπαιδευτικές μονάδες είναι από την Δευτέρα 26.8.2019 έως και την Παρασκευή 13.09.2019, από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 14.30 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

Δευτερεύοντα Tags: 
Είναι Συνέντευξη?: 
0
Post it: 
0
Date/Time to be posted: 
Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2019 – 22:45


Ρεπορτάζ : tsekpoint_335 Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας