Στο 64,8% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α τον Ιανουάριο

Στο 64,8% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χ.Α τον Ιανουάριο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου στο τέλος Ιανουαρίου 2019 -συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,8% έναντι 63,3% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 0,8%, ενώ χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 64,8% έναντι 64,6%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,2% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α, από 36,7%.

Τον Ιανουάριο 2019 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 19,82 εκατ., ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 19,77 εκατ. Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 61,4% των συναλλαγών (σε σχέση με το 57,5% τον προηγούμενο μήνα).

Η Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2019 έφτασε τα 832,91 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 9,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 758,16 εκατ. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018 που η αξία συναλλαγών 1.681,46 εκατ., σημειώθηκε μείωση 50,5%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2019 ήταν 37,86 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (42,12 εκατ.)

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιανουάριο 2019 ανήλθε στις 14.170, έναντι 12.545 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιανουάριο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 21.767).

Τον Ιανουάριο 2019 δημιουργήθηκαν 569 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 427 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 36,67 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 35,21 δισ., σημειώθηκε αύξηση 4,1%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 48,80 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 24,9%.


Ρεπορτάζ : atsatsouli Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας