ΥΠΕΣ: 172.881,48 € σε Δήμους για τα ΚΕΠ (απόφαση)

ΥΠΕΣ: 172.881,48 € σε Δήμους για τα ΚΕΠ (απόφαση)

Με Απόφαση του το Υπουργείο Εσωτερικών, κατανέμει από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων», συνολικό ποσό, το οποίο αποδίδεται σε Δήμους της Χώρας,
αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών έως και το Β΄ τρίμηνο του 2019, ως ακολούθως:

B. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα Απόφαση ποσά στους δικαιούχους Δήμους,
εγγράφονται ως έσοδο στον Κ.Α. 0619 «ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς» της κατηγορίας 06
«Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» και θα αποδοθούν σε αυτούς με
χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΚΕΠ, ΔΗΜΟΥΣ, ΥΠΕΣ, 172.881, 48 €


Ρεπορτάζ : Aftodioikisi Publisher Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας