Χορηγίες – Πολιτική Διαφημίσεων

Γενική πολιτική χορηγιών και διαφημίσεων.

Η 3-www.net – Vast Euro1 Ltd όπως αναφέρει και στη σχετική σελίδα Ποιοι Είμαστε δεν ενσωματώνει διαφημιστικά κείμενα ή εικόνες ή παραπομπές στο e-Today.GR και δεν αποσκοπεί σε κάποιο όφελος από την παρούσα δραστηριότητα.

Αποδέχεται όμως νόμιμες χορηγίες ή συνεργατικού τρόπου διαφημίσεις για την υποστήριξη της παρούσας προσπάθειας και για τις οποίες θα υπάρχουν σχετικές συμφωνίες και θα εκδίδει τα ανάλογα νόμιμα παραστατικά.

Οι χορηγίες κυρίως αφορούν νομικά πρόσωπα, (ή φυσικά πρόσωπα που έχουν σχετικό ενδιαφέρον και δυνατότητα).

Οι τρόποι χορηγιών μπορούν να είναι με τον τρόπο και την αναφορά ως,

  1. Μέγα Χορηγός και με σχετική ανάρτηση ειδικού κειμένου του χορηγού με το σήμα του ή όχι ή προϊόν του στη κεντρική σελίδα, σε κάθε υπό-σελίδα ή άρθρο κλπ.
  2. Χορηγός Κατηγορίας Άρθρων και με σχετική ανάρτηση ειδικού κειμένου του χορηγού με το σήμα του ή όχι ή προϊόν του στη κεντρική σελίδα, σε κάθε υπό-σελίδα ή άρθρο.
  3. Χορηγός Άρθρου δηλαδή για συγκεκριμένου τύπου άρθρα συγκεκριμένης κατηγορίας.
  4. Η διάρκεια αναρτήσεων θα είναι σχετικοί του χρόνου που θέλει ο χορηγός να αναφέρονται και μπορούν να είναι ετήσιοι ή μηνιαίοι ή σε ειδικές περιπτώσεις και εβδομαδιαίοι.
  5. Δεν έχουμε πολιτικοί τιμών και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει σχετική συνεννόηση και συντονισμός μεταξύ χορηγού και της εταιρείας μας.
  6. Στο παρόν τρόπο ενίσχυσης της προσπάθειας μας μπορούν να συμμετέχουν και διαφημιστικές εταιρείες για λογαριασμό ή κατ’ εντολή των πελατών τους με ειδικές συμφωνίες.
  7. Τέλος χορηγίες μπορούν να υπάρχουν και με την μορφή προσφορών ή δώρων ή διαγωνισμών προς τους αναγνώστες μας, πάντα κατόπιν ειδικής συμφωνίας.

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τις επιθυμίες του χορηγού ή του εντολέα του.

Για την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως έρθετε σε επαφή με e-mail στο info@radio4.gr το οποίο δεν σας το προτείνουμε λόγω του ότι το ελέγχουμε σπάνια ή και κυρίως μέσω της και στον σύνδεσμο  3-www.net είτε δημιουργώντας έναν απλό λογαριασμό και ανοίγοντας ένα αίτημα υποστήριξης με το σχετικό αίτημα χορηγού ή και μέσω των εκεί αναφερόμενων τηλεφωνικών μας κέντρων.

Από e-Today.GR – 3-www.net – Vast Euro1 Ltd