5 έξτρα εκ. ευρώ στα Κέντρα Κοινότητας

5 έξτρα εκ. ευρώ στα Κέντρα Κοινότητας

Τα 15 εκατομμύρια ευρώ θα ξεπεράσει η συνολική χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ, μετά την απόφαση του περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου για αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων προς τις συγκεκριμένες δομές.

Η αύξηση της χρηματοδότησης, που θα γίνει με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα επιτρέψει την επέκταση του χρόνου λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας, την αύξηση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά και την αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων.

Ήδη οι σχετικές αποφάσεις που αφορούν στην αύξηση της χρηματοδότησης για τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων Δράμας, Καβάλας, Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης, συνολικού ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν υπογραφεί από τον περιφερειάρχη, με τις υπόλοιπες να έπονται στις αρχές του επόμενου έτους.

Είναι Συνέντευξη?: 
0
Post it: 
0
Date/Time to be posted: 
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, 2019 – 18:39


Ρεπορτάζ : tsekpoint_335 Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας