6 θέσεις στο Δήμο Παλλήνης

6 θέσεις στο Δήμο Παλλήνης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας και τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 21/06/2019 έως 28/06/2019.

Φορέας ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός Αττικής (Ανατολικής Αττικής)
Έντυπα


Ρεπορτάζ : author Σύνδεσμος

Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας