ειδήσεις νέα για το δημόσιο

ΥΠΕΝ: Θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΠΑ σε 22 έργα

ΥΠΕΝ: Θετική γνωμοδότηση του ΚΕΣΠΑ σε 22 έργα

Θετική γνωμοδότηση για την υλοποίηση 22 έργων εξέδωσε, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, το νέο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) υπό την προεδρία του γ.γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνου Αραβώση.

Το ΚΕΣΠΑ εξέτασε 23 θέματα που εκκρεμούσαν για πολλούς μήνες λόγω της μη σύγκλησης του οργάνου από την προηγούμενη κυβέρνηση και εξέδωσε ομόφωνη θετική γνώμη για τα 22 από αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι τo ΚΕΣΠΑ παρέχει γνώμη, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης, στις περιπτώσεις που υπάρχουν παραλείψεις ή εκδίδονται αντικρουόμενες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων (της υποκατηγορίας Α1).

Έτσι μετά την γνωμοδότηση ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των εν λόγω έργων.

Τα 22 έργα για τα οποία εξέδωσε θετική γνωμοδότηση το ΚΕΣΠΑ:

 1. Ανανέωση και αναδιατύπωση των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθ. 167340/26.10.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία του Εργοστασίου Παραγωγής Διαλυτών της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.- Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ)” που βρίσκεται εγκατεστημένο στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης (πρώην ΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.).
 2. Ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 146393/3.06.2008, όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 1021/16.01.2018 (ΑΔΑ:7ΑΨ94653Π8-ΧΗΤ) Απόφαση Τροποποίησης και την υπ’ αρ. 162459/30.04.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΦ0-ΗΞ5) Απόφαση περί μη τροποποίησης και παράτασης ισχύος της ΑΕΠΟ της ίδιας Διεύθυνσης και αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, για τη λειτουργία του διυλιστηρίου “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ” (ΒΕΕ) της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.“, που λειτουργεί στο 27ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην Ελευσίνα του Ν. Αττικής.
 3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. 100600/4.12.2008 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: «Παραλλαγή χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Ίασμου – Πολύανθου και γέφυρα Κομψάτου».
 4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. 141586/29.6.2009 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Ξάνθης – Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης».
 5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. 140407/2.6.2009 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης – Σ.Σ. Διδυμοτείχου».
 6. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. 141587/29.6.2009 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Στρυμώνα – Σ.Σ. Δράμας».
 7. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. 141879/6.7.2009 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία νέας σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκα – Ιωάννινα».
 8. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. 144225/9.9.2009 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία νέας σιδηροδρομικής γραμμής Δήμητρα – Σιάτιστα».
 9. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. 126792/1.3.2007 με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το έργο: «Άνω διάβαση στη σιδηροδρομική γραμμή στο Σ.Σ. Γέφυρας Θεσσαλονίκης».
 10. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. 122836/2.2.2004 (όπως ισχύει), με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του σιδηροδρομικού έργου: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού διαδρόμου από Πειραιά (Χ.Θ. 1+488) έως Τρεις Γέφυρες (Χ.Θ. 13+179)».
 11. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. 103119/29.12.2006 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: «Ανισόπεδη διάβαση στη σιδηροδρομική γραμμή στο Σ.Σ. Βέροιας νομού Ημαθίας».
 12. . Παράταση της χρονικής διάρκειας της κ.υ.α 44163/19.9.1996 (όπως ισχύει) με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του οδικού έργου: «Εθν. Οδός Κοζάνη – Ρύμνιο νομού Κοζάνης».
 13. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της κ.υ.α. 141880/6.7.2009 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Δράμας – Σ.Σ. Ξάνθης».
 14. Εισήγηση για την Έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά στην ανανέωση και τροποποίηση [προσθήκη νέου συνοδού Α.Ε.Κ.Κ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων)] εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών στη θέση ‘Πιθάρι – Παλιαρέζα’ Τ.Κ. Δριμίτσας Δ.Ε. Παραποτάμου, Δ. Ηγουμενίτσας (Λατομική περιοχή χώρος ΙΙ) σε έκταση 521.129 τ.μ. της ‘ΑΤΕΒΕ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΟΙ Α. ΛΕΦΑ’.
 15. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4*, τελικής δυναμικότητας 1214 κλινών και των συνοδών σε γήπεδο 99.556,27 τ.μ. με την επωνυμία «RODA BEACH RESORT & SPA», στη θέση «Ρόδα», Δ. Κέρκυρας.
 16. Τροποποίηση – ανανέωση της υπ. αρ. 5761/2010 ΑΕΠΟ για την υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα  αυγοπαραγωγής, δυναμικότητας 180.000 ορνίθων αυγοπαραγωγής και 75.000 πουλερικών απόδοσης, με κάθετη μονάδα παραγωγής ζωοτροφών δυναμικότητας 10 τόνων ανά ώρα, κάθετη μονάδα συσκευασίας – ωοσκόπησης δυναμικότητας 150.000 αυγών/8ωρο και κάθετη μονάδα παραγωγής οργανικού λιπάσματος, στη θέση «Συκιά Κυνηγού» Τ.Κ. Χιλιομοδίου, του Δ. Κορινθίων, Π.Ε. Κορινθίας, ιδιοκτησίας Π. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΒΕΕ.
 17. RIVER WEST «Κτιριακό συγκρότημα εμπορικής χρήσης αποτελούμενο από δύο αυτοτελή κτίρια με δύο κοινά υπόγεια επί της  Λ. Κηφισού  96-100 (Ο.Τ. 817) στη Δ.Ε. Αιγάλεω, του Δήμου Αιγάλεω Δυτικής Αττικής».
 18. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Ρόδου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) στη Δημοτική Κοινότητα (ΔΚ) Σορωνής, της Δημοτικής Ενότητας (ΔΕ) Καμείρου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 19. Ανανέωση της υπ΄ αριθμ. 121502/13.03.07 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 213507/15.11.12 Απόφαση, για τη λειτουργία της βιομηχανίας παραγωγής οπτόπλινθων της εταιρείας «Β. ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε.», η οποία βρίσκεται στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Χαλάστρας – Σίνδου  στο Ν. Θεσσαλονίκης.
 20. Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας ισχύος 25 MWel», στη θέση Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), του Δήμου Αμυνταίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 21. Τροποποίησης (ΦΤ) της υπ’ αριθ. 100838/16.10.2006 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Α/Κ Νέων Μουδανιών – γέφυρα Ποτίδαιας (58.4.1)» (όπως ισχύει), ως προς τον οριστικό σχεδιασμό και την ενσωμάτωση του Α/Κ Μουδανιών στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α.
 22. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου: Προγραμματικό Σχέδιο (MASTERPLAN) λιμένα Ζακύνθου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΣΠΑ, ΥΠΕΝ, ΘΕΤΙΚΗ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ, 22 ΕΡΓΑ


Ρεπορτάζ : Aftodioikisi Publisher Σύνδεσμος

More from Δημόσιο

Υπ. Υγείας -Επιβεβαιώνει aftodioikisi.gr: Παράταση 4.000 συμβάσεων κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ

Υπ. Υγείας -Επιβεβαιώνει aftodioikisi.gr: Παράταση 4.000 συμβάσεων κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ Την παράταση των συμβάσεων 4.000 εργαζομένων στα νοσοκομεία όλης της χώρας εξασφάλισε το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό, Βασίλη Κοντοζαμάνη, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαίωσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ … read more

Επίδομα Γέννας: Πώς θα καταβάλλεται -Δικαιούχοι & εισοδηματικά κριτήρια

Επίδομα Γέννας: Πώς θα καταβάλλεται -Δικαιούχοι & εισοδηματικά κριτήρια Εντός του Νοεμβρίου θα νομοθετηθεί το επίδομα γέννας των 2.000 ευρώ. Η υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου αποκάλυψε ότι το επίδομα θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ενώ ανακοίνωσε ότι ξεμπλοκάρει και το … read more

Θεοδωρικάκος: Καμία απόλυση εργαζόμενου στην τοπική αυτοδιοίκηση

Θεοδωρικάκος: Καμία απόλυση εργαζόμενου στην τοπική αυτοδιοίκηση «Καμία απόλυση εργαζόμενου στην τοπική αυτοδιοίκηση» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος σε πρωινή τηλεοπτική συνέντευξη του. Εν μέσω κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα διαρκέσουν μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη, … read more

Θεοδωρικάκος -Ψήφος Αποδήμων: Συμφωνία με όλα τα κόμματα πλήν Βαρουφάκη

Θεοδωρικάκος -Ψήφος Αποδήμων: Συμφωνία με όλα τα κόμματα πλήν Βαρουφάκη Ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6 και στους Μπάμπη Κούτρα και Νίκο Φελέκη για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού εκτίμησε ότι υπάρχει βάση συμφωνίας από όλα … read more

Θα «βρέξει» χρήμα για τους απόστρατους -Οι υπολογισμοί των «δώρων»

Θα «βρέξει» χρήμα για τους απόστρατους -Οι υπολογισμοί των «δώρων» Την παροχή έξτρα μερίσματος τα Χριστούγεννα στους απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων και των τριών κλάδων – μέσω των μετοχικών τους ταμείων – εξετάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αμυνας. Το ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα … read more

ΟΠΕΚΕΠΕ -Ενιαία ενίσχυση: Από σήμερα η μεγάλη πληρωμή επιδοτήσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ -Ενιαία ενίσχυση: Από σήμερα η μεγάλη πληρωμή επιδοτήσεων Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αρχίσει να πιστώνει τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Τετάρτης. Στόχος, σύμφωνα με τον Οργανισμό είναι μέχρι την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου … read more

ΑΣΕΠ. Οδηγίες για την πρόσληψη 75 τελωνειακών υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ. Οδηγίες για την πρόσληψη 75 τελωνειακών υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ ΑΣΕΠ. Οδηγίες για την πρόσληψη 75 τελωνειακών υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ ΑΣΕΠ 6Κ/2019. Πρόσληψη στην ΑΑΔΕ 75 τελωνειακών υπαλλήλων Οδηγίες για την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ/2019, που αφορά στην πλήρωση με … read more

ΥΠΕΚΑ: Tροποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι για το Λιμένα Αλεξανδρούπολης

ΥΠΕΚΑ: Tροποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι για το Λιμένα Αλεξανδρούπολης Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιείται η με α.π. 126021/28.5.2010 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Λιμένας Αλεξανδρούπολης, έργα βελτίωσης-χωροταξική οργάνωση και εξοπλισμός του … read more

Στο Βατικανό αύριο ο Ν. Δένδιας – Συνάντηση με τον Πάπα

Στο Βατικανό αύριο ο Ν. Δένδιας – Συνάντηση με τον Πάπα Στο Βατικανό αναμένεται να μεταβεί αύριο ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πάπα Φραγκίσκο. Περαιτέρω, ο κ. Δένδιας θα έχει συνομιλίες με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό του … read more

Συνάντηση Χατζηδάκη με δήμαρχο Μαλεβιζίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής

Συνάντηση Χατζηδάκη με δήμαρχο Μαλεβιζίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ​Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Κρήτης κ. Μενέλαο Μποκέα, παρουσία του υφυπουργού Αθλητισμού και βουλευτή Ηρακλείου (στον οποίο υπάγεται ο Δήμος … read more

Aύριο η ημερίδα διαβούλευσης για το ποδήλατο στην Ελλάδα

Aύριο η ημερίδα διαβούλευσης για το ποδήλατο στην Ελλάδα Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει αύριο Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:30 στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ (Λεωφόρος Μεσογείων 119), ημερίδα διαβούλευσης για το ποδήλατο στην Ελλάδα. Η ημερίδα διαβούλευσης … read more

Νικόλας: Οι «φοιτητές δημόσιοι υπάλληλοι»,το «άλλο ΓΕΣΥ» και oι μεταρρυθμίσεις

Νικόλας: Οι «φοιτητές δημόσιοι υπάλληλοι»,το «άλλο ΓΕΣΥ» και oι μεταρρυθμίσεις Στην πρωινή εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο» φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος και μίλησε εφ’ όλης της ύλης. Ποιες οι αναφορές του για τη μεταρρύθμιση στον δημόσιο τομέα, … read more

Υπ. Εργασίας: Πάνω από 1 εκατ. οι εκκρεμείς συντάξεις –

Υπ. Εργασίας: Πάνω από 1 εκατ. οι εκκρεμείς συντάξεις – «Πάνω από 1 εκατ. οι εκκρεμείς συντάξεις, υποθέσεις και λοιπές εκκρεμότητες των ασφαλιστικών ταμείων προς συνταξιούχους και ασφαλισμένους». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γ. Βρούτσης, με αφορμή … read more

Επίδομα παιδιού -ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθεί (ημερομηνία)

Επίδομα παιδιού -ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθεί (ημερομηνία) Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή της επόμενης δόσης. Στις 25/11 (ή 26/11) προσδιορίζεται η πληρωμή του επιδόματος παιδιού (Α21) από τον ΟΠΕΚΑ (αναμένεται επίσημη απάντηση του Οργανισμού), αν και πληροφορίες έκαναν λόγο για … read more

Κινητικότητα δημόσιων υπαλλήλων: Έρχεται νέος κύκλος με 8.005 θέσεις

Κινητικότητα δημόσιων υπαλλήλων: Έρχεται νέος κύκλος με 8.005 θέσεις Περισσότερες από 8.000 είναι οι προσφερόμενες θέσεις σε διάφορους φορείς, που μπορούν να επιλέξουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον μέσω του ενιαίου συστήματος κινητικότητας στο νέο κύκλο, … read more

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος με διευκρινίσεις επί οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος με διευκρινίσεις επί οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ Εγκύκλιο έχει αποστείλει ο Υφυπουργός Εσωτερικών  με αποδέκτες “τους Δήμους και τις Περιφέρειες του Κράτους” και αντικείμενο την “παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ”. Αναλυτικά: “ I] Στην παρ.8 του αρ.77 του ν. … read more

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος με διευκρινίσεις επί οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος με διευκρινίσεις επί οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ Εγκύκλιο έχει αποστείλει ο Υφυπουργός Εσωτερικών  με αποδέκτες “τους Δήμους και τις Περιφέρειες του Κράτους” και αντικείμενο την “παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ”. Αναλυτικά: “ I] Στην παρ.8 του αρ.77 του ν. … read more

Διυπουργική Επιτροπή για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης 

Διυπουργική Επιτροπή για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης  Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: O υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος … read more

Ψήφος Αποδήμων: Ένα βήμα πίσω στη σημερινή Διακομματική -Νέα συνεδρίαση αύριο

Ψήφος Αποδήμων: Ένα βήμα πίσω στη σημερινή Διακομματική -Νέα συνεδρίαση αύριο Ένα βήμα πίσω σε σχέση με την συναίνεση για την ψήφο των αποδήμων έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής υπό τον υΠΕΣ … read more