Ειδήσεις – άρθρα για την οικονομία

Το προφίλ του υπερχρεωμένου δανειολήπτη

Το προφίλ του υπερχρεωμένου δανειολήπτη

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της απολογιστικής της δράσης των 10 ετών λειτουργίας της, πραγματοποίησε μελέτη για τη Διαχείριση της Υπερχρέωσης Φυσικών Προσώπων.

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία καταναλωτών-οφειλετών που προσέφυγαν στην E.E.K.E. με σκοπό τη διευθέτηση των οφειλών τους κατά το χρονικό διάστημα 2009-2019. Για την εξαγωγή των στατιστικών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα στοιχεία των οφειλετών εκείνων που κινήθηκαν υποβάλλοντας αίτηση υπαγωγής στις δικαστικές ρυθμίσεις του Νόμου 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη).

Το σύνολο των οφειλών μη εξυπηρετούμενων δανείων των οφειλετών που υπέβαλαν αίτηση στο Νόμο με την υποστήριξη της Ε.Ε.Κ.Ε. ανέρχεται στα 62.000.000 ευρώ..

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της μελέτης:

Το Προφίλ των Δανειοληπτών μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 

– Tο μεγαλύτερο ποσοστό των οφειλετών που αντιμετώπισαν προβλήματα αποπληρωμής δανείων βρίσκεται σε παραγωγική – υπό οικονομικούς όρους – ηλικία (το 61,72% έχει ηλικία 40-59 ετών).

– Στην πλειοψηφία τους οι οφειλέτες με προβλήματα υπερχρέωσης είναι μισθωτοί σε ποσοστό 38,36%, άνεργοι σε ποσοστό 35,84% και συνταξιούχοι σε ποσοστό 17,38%,  γεγονός που καταδεικνύει την οικονομική δυσπραγία που προκάλεσαν οι αλλεπάλληλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.

-Το 71,20%  των οφειλετών είναι ιδιοκτήτες μίας κύριας κατοικίας χωρίς κανένα απολύτως επιπλέον περιουσιακό στοιχείο. Μόλις το 15,92% των οφειλετών διαθέτουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία πλην της κύριας κατοικίας με συνηθέστερα τα αγροτεμάχια.

– Το 73,85% των δανειοληπτών είναι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας που η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Μόλις το 2,49% των οφειλετών έχει κύρια κατοικία που ξεπερνά σε αξία τις 250.000 ευρώ.

– Το μέσο ετήσιο εισόδημα των οφειλετών το 2008, στις απαρχές της κρίσης και όταν οι συνέπειες δεν ήταν ακόμα ιδιαίτερα αισθητές, ήταν 28.418 ευρώ. Κατά το έτος 2017, παρατηρείται το χαμηλότερο μέσο ετήσιο εισόδημα, το οποίο αγγίζει μόλις τις 7.956 ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 20.462 ευρώ μέσα σε 10 έτη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί κανείς να κάνει λόγο για «φτωχοποίηση» του πληθυσμού της χώρας.

Περιγραφή μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

-Αναφορικά με το ύψος των δανειακών τους υποχρεώσεων, το 35,6% των δανειοληπτών είχαν λάβει δάνεια ύψους έως 50.000 ευρώ ενώ το 24,33% έως 100.000 ευρώ, ποσοστά που καταδεικνύουν ότι οι δανειολήπτες δεν λάμβαναν υπέρογκα δάνεια στοχεύοντας σε πολυτελείς συνθήκες διαβίωσης.

-Μελετώντας τα δανειακά προϊόντα, την πρωτοκαθεδρία έχουν τα στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν στο 62% των δανειοληπτών και ακολουθούν τα καταναλωτικά με το αισθητά μικρότερο ποσοστό 24,98%. Οι δανειολήπτες, όπως συνάγεται, επιθυμούσαν τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και τη στοιχειώδη εξασφάλιση της οικογένειάς τους.

-Εξετάζοντας την τακτική των τραπεζών, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα μισά δάνεια χορηγήθηκαν από μόλις 2 πιστωτικά ιδρύματα.

-Ενδεικτικά, ένα πιστωτικό ίδρυμα χορήγησε σε καταναλωτή 9 στεγαστικά δάνεια και σε άλλον 11 επαγγελματικά, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για την υπεύθυνη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων από την πλευρά των τραπεζών.

 Συσχετισμός Δανείων και Δανειοληπτών

– Οι οφειλέτες σε ποσοστό 35,07% είναι δανειολήπτες που κατά την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο ήταν άνεργοι, αδυνατώντας να εξεύρουν εργασία, με συνολικές οφειλές ύψους 21.637.406,95 ευρώ και ακολουθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (27,38%) με οφειλές ύψους 16.890.776,16 ευρώ.

-Επαγγελματικά και Επιχειρηματικά Δάνεια συνολικού ύψους 86.297.29 ευρώ

έχουν λάβει στην πλειοψηφία τους οι – κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης- άνεργοι.

-Η μέση αξία των πιστωτικών καρτών που είχαν στην κατοχή τους οι οφειλέτες ανέρχεται σε 3.608 ευρώ των καταναλωτικών δανείων  που έλαβαν σε

14.704 ευρώ και των στεγαστικών δανείων σε 62.404 ευρώ.

-Το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων (65,12%) που υπολογίζεται σε συνολική αξία 40.178.402,60Euro διατέθηκε σε έγγαμους δανειολήπτες.

 

Η Δικαστική Πορεία των Αιτήσεων

-Ο χρόνος αναμονής, των οφειλετών που δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έως την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης στο Δικαστήριο κυμαίνεται από 212 έως 2.127 ημέρες. Ο αιτών δηλαδή  θα πρέπει να αναμείνει 49 μήνες, κατά μέσο όρο, έως την εκδίκαση της υπόθεσής του.

-Ο χρόνος αναμονής, όσων οφειλετών οι υποθέσεις έχουν τελεσιδικήσει, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έως την έκδοση της οριστικής απόφασης κυμαίνεται από 336 έως 1.942 ημέρες. Ο αιτών δηλαδή

θα έπρεπε να αναμείνει 38 μήνες, κατά μέσο όρο, την έκδοση της απόφασης, παραμένοντας σε συνθήκη αβεβαιότητας για όλο αυτό το διάστημα.

 

Αποτύπωση των αποτελεσμάτων των οριστικών δικαστικών αποφάσεων

-Από το σύνολο των οφειλών που διαχειρίστηκε η Ε.Ε.Κ.Ε. κατόρθωσε να διαγράψει το 67,75% και να ρυθμίσει το 32,25%. Το ποσό που ρυθμίστηκε θα αποπληρωθεί σε – κατά

μέσο όρο – 169 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 14 χρόνια, δίνοντας μια βαθιά ανάσα στους συμπολίτες μας που υποφέρουν από τις πολιτικές των μνημονίων.

«Ο κίνδυνος κατάσχεσης και πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας και της περιουσίας πολλών συμπολιτών μας, χωρίς κανένα πλαίσιο αποτελεσματικής προστασίας, είναι ακόμα μια ολέθρια συνέπεια της βαθιάς οικονομικής ύφεσης και παράλληλα το σοβαρότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο ζητά άμεση, δίκαιη και αποτελεσματική λύση που θα προσιδιάζει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του κοινωνικού κράτους» σημειώνει η ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Ρεπορτάζ : mnivolianitis Σύνδεσμος

More from Οικονομία

Νέος ΦΠΑ: Αυτά είναι τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που πρέπει να πωλούνται φθηνότερα

Νέος ΦΠΑ: Αυτά είναι τα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που πρέπει να πωλούνται φθηνότερα Αγώνα δρόμου για να αλλάξουν από σήμερα οι ταμειακές μηχανές και να προσαρμοστούν στους νέους συντελεστές ΦΠΑ, κάνουν οι επιχειρηματίες. Μια σειρά από προϊόντα εντάσσονται στον … read more

Πραγματοποιήθηκε το 4ο Digital Business Transformation Conference

Πραγματοποιήθηκε το 4ο Digital Business Transformation Conference Το “Transformation journey” αποτελεί πρόκληση, μονόδρομο  για τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις σε όλες τις κάθετες αγορές. Αυτός είναι ο σκοπός του 4ου Digital Business Transformation Conference με τίτλο “Will you Survive or … read more

Αύξηση 8,4% στη διακίνηση επιβατών το πρώτο τετράμηνο του 2019

Αύξηση 8,4% στη διακίνηση επιβατών το πρώτο τετράμηνο του 2019 Συνολικά 10,7 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το α΄τετράμηνο 2019 στα αεροδρόμια της χώρας, σημειώνοντας αύξηση 8,4% στη διακίνηση επιβατών και 8,2% στο σύνολο των πτήσεων. Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ προκύπτει … read more

H Turkish Airlines ανοίγει πέντε νέα lounge

H Turkish Airlines ανοίγει πέντε νέα lounge Με την ολοκλήρωση της «Μεγάλης Μετακίνησης» στην ολοκαίνουρια βάση της, το Istanbul Airport, μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της αεροπορίας της Τουρκίας, η Turkish Airlines «εγκαινιάζει» πέντε lounge επιβατών για τις … read more

Όμιλος Σφακιανάκη:Ζημιές προ φόρων €3,9 εκατ.-Οδεύει εκτός Χ.Α. η εταιρεία

Όμιλος Σφακιανάκη:Ζημιές προ φόρων €3,9 εκατ.-Οδεύει εκτός Χ.Α. η εταιρεία Το Α’ τρίμηνο του 2019 ο Όμιλος Σφακιανάκη βελτίωσε την κερδοφορία του σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο με τις ζημιές προ φόρων να διαμοδρώνονται στα 3,9 εκατ. ευρώ. Οι … read more

Μείωση 6,7% για τον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Μάρτιο

Μείωση 6,7% για τον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία τον Μάρτιο Μειωμένος κατά 6,7% εμφανίζεται ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάρτιο του 2019 συγκριτικά με τον αντίστοιχο δείκτη τον Μάρτιο του 2018. Αύξηση … read more

ΕΕΚE: Αυτός είναι ο δανειολήπτης που «γονάτισε» η κρίση

ΕΕΚE: Αυτός είναι ο δανειολήπτης που «γονάτισε» η κρίση Αποκαλυπτική μελέτη για τη διαχείριση της υπερχρέωσης Φυσικών Προσώπων πραγματοποίησε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ, με βάση τις δεκάδες υποθέσεις που υπερασπίστηκε δικαστικά, τα χρόνια της κρίσης, στο πλαίσιο … read more

Μπαράζ πληρωμών για συντάξεις και επιδόματα μέσα στην εβδομάδα

Μπαράζ πληρωμών για συντάξεις και επιδόματα μέσα στην εβδομάδα Μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την τρέχουσα εβδομάδα. Ειδικότερα: — Η αρχή γίνεται από σήμερα, Δευτέρα,  με την καταβολή της 13ης σύνταξης σε όσους δεν την έλαβαν την Παρασκευή. — Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται … read more

Κτηματολόγιο: Σβήνει τα πρόστιμα της Εφορίας για τα ακίνητα

Κτηματολόγιο: Σβήνει τα πρόστιμα της Εφορίας για τα ακίνητα Γλιτώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εκκρεμότητες με το Κτηματολόγιο και θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για αλλαγές των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους. … read more

Τετραπλασιάστηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στη Βραζιλία-Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Τετραπλασιάστηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στη Βραζιλία-Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση Σχεδόν τετραπλασιάστηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στη Βραζιλία το 2018, σε σχέση με το έτος 2017 και η επίδοση αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που παρουσιάστηκε τα τελευταία 14 χρόνια. … read more

Ελληνικά ομόλογα: Ο μακρύς δρόμος προς την επενδυτική κατηγορία και η ευκαιρία των εκλογών

Ελληνικά ομόλογα: Ο μακρύς δρόμος προς την επενδυτική κατηγορία και η ευκαιρία των εκλογών Όταν οι επενδυτές σχημάτιζαν ουρές τον Μάρτιο για να δώσουν προσφορές κοντά στα 12 δισ. ευρώ για το νέο ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, ήταν μία αλλαγή … read more

Ανοδικά το Χρηματιστήριο του Τόκιο

Ανοδικά το Χρηματιστήριο του Τόκιο Με άνοδο έκλεισε το χρηματιστήριο στο Τόκιο. Ο δείκτης Nikkei έκλεισε με άνοδο 51,64 μονάδων (0,24%), στις 21.301,73 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης Topix έκλεισε με άνοδο 0,67 της μονάδας (0,043%), στις 1.554,92 μονάδες. Ρεπορτάζ : zougla.gr Σύνδεσμος read more

Η Ρώμη είναι «σταθερά δεσμευμένη στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας»

Η Ρώμη είναι «σταθερά δεσμευμένη στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας» Η Ιταλία είναι σταθερά δεσμευμένη στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, επαναπροωθώντας παράλληλα επενδύσεις, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας Τζοβάνι Τρία. «Το έγγραφο ‘Def’ δηλώνει με σαφήνεια τη βούληση της Ιταλίας … read more

Τα αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές ρύπων θα επηρεάσουν τις πωλήσεις των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων

Τα αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές ρύπων θα επηρεάσουν τις πωλήσεις των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας παίζουν τα φορτηγά, τα οποία εξυπηρετούν τις μεταφορικές ανάγκες, την τροφοδοσία, τα συνεργεία και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με … read more

Γρίφος με τους νέους χαμηλούς συντελεστές στην εστίαση

Γρίφος με τους νέους χαμηλούς συντελεστές στην εστίαση Πρεμιέρα στα ράφια των καταστημάτων κάνει από σήμερα ο νέος μειωμένος ΦΠΑ με περισσότερα από 5.000 προϊόντα διατροφής να μετατάσσονται από το 24% που ήταν στο 13%, ενώ παράλληλα από το 24% … read more

Αλαλούμ με τη μείωση του ΦΠΑ – Πού αλλάζουν οι τιμές από σήμερα

Αλαλούμ με τη μείωση του ΦΠΑ – Πού αλλάζουν οι τιμές από σήμερα Μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις 120 δόσεις, από σήμερα θα ισχύσει επίσης ο μειωμένος ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η μείωση του ΦΠΑ από … read more

Σημαντικές διακρίσεις για τη MYTILINEOS στα Partnership Awards 2019

Σημαντικές διακρίσεις για τη MYTILINEOS στα Partnership Awards 2019 Δύο σημαντικότατες διακρίσεις απέσπασε η MYTILINEOS για τη συμβολή της στο έργο 400MW CCGT Bridge Power Project στη Γκάνα, στο πλαίσιο των “Partnership Awards 2019” τα οποία διοργανώθηκαν στο Λονδίνο στις … read more

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΡΕΣ: Η Σοφία Σπηλιωτοπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα EUROPE REGION PRESIDENT

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΡΕΣ: Η Σοφία Σπηλιωτοπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα EUROPE REGION PRESIDENT Η κα Σοφία Σπηλιωτοπούλου, Commercial Director του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ από το 2012, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα Europe Region President και θα ηγηθεί της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της … read more

British American Tobacco:Αύξηση 30% της κίνησης στον Πειραιά λόγω glo

British American Tobacco:Αύξηση 30% της κίνησης στον Πειραιά λόγω glo Σημαντική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και μεγάλη αύξηση της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων στο Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο της British American Tobacco στον Πειραιά φέρνει η επιλογή της Ελλάδας να είναι από τις … read more