ειδήσεις και άρθρα για την παιδεία και την εκπαίδευση

Υπ. Παιδείας: Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς (λίστα)

Υπ. Παιδείας: Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς (λίστα)

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θέτει ως στρατηγική προτεραιότητα για οποιαδήποτε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τη συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Πρώτα πεδία εφαρμογής: βασικοί εγγραμματισμοί (γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες), νέα προγράμματα σπουδών και νέο εκπαιδευτικό υλικό, εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιορισθέντων, θέματα μαθητείας και μαθηματικών-φιλολόγων ΕΠΑΛ, νέες θεματικές, αλλά και διαφοροποιημένη διδασκαλία, ώστε οι εκπαιδευτικοί μας να ανταποκρίνονται στην ετερογένεια των παιδαγωγικών αναγκών όλων ανεξαιρέτως των μαθητών. Στο πρώτο αυτό στάδιο, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό των σχολείων μας το ποσό των 14 εκατομμυρίων ευρώ (13.930.608,38 €).

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η διαδικασία επανέρχεται με ταχείς ρυθμούς και ισχυροποιείται, με στόχο την ουσιαστική μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο επιμόρφωσης. Ειδικότερα, δημιουργούνται επιμορφωτές-πολλαπλασιαστές που θα υλοποιούν ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε δίκτυα σχολείων, καθώς και έναν συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων, σε συνεχή επαφή με τον εκπαιδευτικό και την σχολική τάξη.

Οι δράσεις που προγραμματίζονται και υλοποιούνται, εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και έχουν ως εξής αναλυτικά:

Α. Επιμορφωτικές Δράσεις που προγραμματίζονται για εξειδίκευση ως χρηματοδοτούμενες Πράξεις:

–           Βασικοί εγγραμματισμοί στη Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες

Η δράση αυτή, διάρκειας ως τις 31/12/2022, πραγματοποιείται για πρώτη φορά, σε σύμπραξη με πανεπιστημιακά τμήματα, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 3.800.000 €. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών, όπως καταγράφονται και στα αποτελέσματα διαγωνισμού της PISA. Η μη χρηματοδοτούμενη, παρεχόμενη από Πανεπιστήμια της χώρας, πιλοτική εφαρμογή θα αρχίσει από την 1/4/2020 και θα αφορά 15.000 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.

–           Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Εν όψει των νέων διορισμών, θα πραγματοποιηθεί εισαγωγική επιμόρφωση, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εξειδίκευσης, από το σχολικό έτος 2020-2021 με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 2.000.000 € και θα αφορά 11.500 εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.

–           Επιμόρφωση στις Νέες Θεματικές

Η ανωτέρω δράση, η οποία θα αρχίσει πιλοτικά χωρίς χρηματοδότηση, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της χώρας, τον Απρίλιο του 2020 και ως χρηματοδοτούμενο το Φθινόπωρο του 2020, αποτελεί καινοτόμο επιμορφωτική παρέμβαση που αφορά στην επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στην εργαστηριακή και ανακαλυπτική μάθηση που αφορά στην εφαρμογή των νέων θεματικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Επιπλέον, η επιμόρφωση θα λειτουργήσει υποστηρικτικά ως προς την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και θα αφορά 696 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας. Η επιμόρφωση θα λειτουργήσει υποστηρικτικά ως προς την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό τους.

Β. Επιμορφωτικές δράσεις που είναι ήδη σε εξέλιξη:

–           Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η εν λόγω επιμόρφωση, η οποία θα αρχίσει την 1/9/2020, αφορά την επιμόρφωση 35.000 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία σχεδιάζονται με ταχείς ρυθμούς.

Στόχος είναι η μεθοδική, σταδιακή εφαρμογή νέων τρόπων διδασκαλίας – χωρίς αιφνιδιασμούς καθώς και η βέλτιστη προετοιμασία των εκπαιδευτικών.

Πραγματοποιείται σε συνέχεια της Πράξης «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 4.438.113,62€.

Ανάλογο επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2011-2012 το οποίο, ωστόσο, αφορούσε την επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών μόνο των σχολικών μονάδων που εφάρμοσαν πιλοτικά τα Προγράμματα Σπουδών του Νέου Σχολείου (120 σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπαίδευσης και 68 σχολικές μονάδες Β/θμιας εκπαίδευσης), στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή».

–           Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας

Έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση της επιμόρφωσης (1/9/2017-8/2/2019) και είναι σε εξέλιξη ο τρίτος κύκλος της Β’ φάσης. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 884.659,22€ και αφορά 4.000 καθηγητές δευτεροβάθμιας.

–           Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.

Η επιμόρφωση γίνεται με πρακτικές υποστήριξης των μαθητών στον πλαίσιο της  Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, δηλαδή στην επιμόρφωση που βοηθά τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στην ετερογένεια των παιδαγωγικών αναγκών όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, και η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 1.462.360,41€ και αφορά 25.000 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

–           Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης Φιλολόγων και Μαθηματικών των ΕΠΑΛ

Η ως άνω δράση, προϋπολογισμού 1.345.475,13€, αποτελεί καινοτόμο επιμορφωτική παρέμβαση. Θεσμοθετήθηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά από το σχολικό έτος 2017-2018, γενικεύτηκε από το σχολικό έτος 2018-2019 και αφορά 7.200 εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ και Δευτεροβάθμιας.

Ρεπορτάζ : Κώστας Παναγιωτάκης Σύνδεσμος

More from Παιδεία

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Με ένα θεματικό κύκλο μαθημάτων, συνεχίζεται η λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-2020. Για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, θα λειτουργήσει ο κύκλος  «Γεωπολιτικές εξελίξεις – πολιτισμός –  περιβάλλον στη … read more

Πότε κλείνουν ξανά φέτος τα σχολεία (ημερομηνίες)

Πότε κλείνουν ξανά φέτος τα σχολεία (ημερομηνίες) Σε 15 ημέρες η επόμενη αργία της Καθαράς Δευτέρας, η οποία είναι στις 2 Μαρτίου. Επεται το Πάσχα το οποίο φέτος πέφτει στις 19 Απριλίου. Για τους μαθητές ξεκινά… το Σάββατο του Λαζάρου … read more

Εισαγωγή στα ΑΕΙ: Κάλεσμα υποψηφίων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Εισαγωγή στα ΑΕΙ: Κάλεσμα υποψηφίων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται οι μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου σχολικού έτους 2018-2019 και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις … read more

ΚΙΝΑΛ: «Αντιστοιχήθηκε πτυχίο πέντε εξαμήνων με πτυχίο πέντε ετών»

ΚΙΝΑΛ: «Αντιστοιχήθηκε πτυχίο πέντε εξαμήνων με πτυχίο πέντε ετών» Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν),του Υπουργείου Παιδείας αντιστοίχησε πτυχίο από ιδιωτικό κολέγιο με διάρκεια φοίτησης πέντε εξαμήνων με πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ με διάρκεια φοίτησης πέντε ετών.  Η βουλευτής του … read more

Αλλαγές στο Νηπιαγωγείο με Αγγλικά, Φυσική Αγωγή -Έντονη αντίδραση της ΔΟΕ

Αλλαγές στο Νηπιαγωγείο με Αγγλικά, Φυσική Αγωγή -Έντονη αντίδραση της ΔΟΕ Την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στα νηπιαγωγεία από το 2020 προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας. Με δηλώσεις της, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι μέλημα του υπουργείου είναι τα παιδιά να … read more

Μαζί για το Παιδί: Συμβουλές για τη χρήση του ίντερνετ

Μαζί για το Παιδί: Συμβουλές για τη χρήση του ίντερνετ Η εικόνα παιδιών κάθε ηλικίας να σερφάρουν στο διαδίκτυο είναι πλέον οικεία σε όλους μας. Πολλά παιδιά κρατούν στα χέρια τους tablet και κινητά και δείχνουν να αγωνιούν για το … read more

Μαζί για το Παιδί: Χρήση και κατάχρηση του ίντερνετ και των πολυμέσων

Μαζί για το Παιδί: Χρήση και κατάχρηση του ίντερνετ και των πολυμέσων Η εικόνα παιδιών κάθε ηλικίας να σερφάρουν στο διαδίκτυο είναι πλέον οικεία σε όλους μας. Πολλά παιδιά κρατούν στα χέρια τους tablet και κινητά και δείχνουν να αγωνιούν … read more

Υπ. Παιδείας: Έρχονται αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών

Υπ. Παιδείας: Έρχονται αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών Αλλαγές θα φέρει η νέα σχολική χρονιά στα Θρησκευτικά. Το υπουργείο Παιδείας με βάση την απόφαση του ΣτΕ τον Σεπτέμβριο η οποία έκρινε αντισυνταγματικά τα προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών που έφεραν την … read more

Έρχεται η αξιολόγηση εκπαιδευτικών στα σχολεία 

Έρχεται η αξιολόγηση εκπαιδευτικών στα σχολεία  Την εισαγωγή της αξιολόγησης στα σχολεία σε δύο στάδια, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Αναλυτικά: «Η εισαγωγή της αξιολόγησης στα σχολεία υλοποιείται με βάση τον αρχικό σχεδιασμό και τις προγραμματικές μας εξαγγελίες: 1ο στάδιο η επιμόρφωση … read more

Αλλαγές στις μετεγγραφές φοιτητών (φωτο)

Αλλαγές στις μετεγγραφές φοιτητών (φωτο) Ακαδημαϊκά κριτήρια θα μπουν στις μετεγγραφές φοιτητών, σύμφωνα με τις προθέσεις του υπ.Παιδείας. Ετοιμάζεται νέος νόμος, καθώς με το παρόν «καθεστώς» δημιουργούνται πολλά πρακτικά προβλήματα στα ΑΕΙ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποκαλύπτει η Καθημερινή είναι ότι … read more

Σχολεία: Ποια θα είναι κλειστά αύριο λόγω γρίπης και κακοκαιρίας

Σχολεία: Ποια θα είναι κλειστά αύριο λόγω γρίπης και κακοκαιρίας Δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε περιοχές της Ελλάδας, λόγω της έξαρσης της εποχικής γρίπης αλλά και της κακοκαιρίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Β. … read more

Δ. Σουφλίου: Κλειστά σχολεία την Πέμπτη λόγω χιονιού

Δ. Σουφλίου: Κλειστά σχολεία την Πέμπτη λόγω χιονιού Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων, οικισμών του ορεινού όγκου του δήμου Σουφλίου και οι μαθητές του γυμνασίου Λαβάρων, δεν θα προσέλθουν αύριο στις σχολικές αίθουσες, καθώς με απόφαση της δημοτικής αρχής, θα … read more

Δ. Βέροιας: Ποια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν λόγω χιονιού

Δ. Βέροιας: Ποια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν λόγω χιονιού Αύριο Πέμπτη 06-02-2020 δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείο Ριζωμάτων, Δημοτικό σχολείο Δασκίου-Ριζωμάτων-Σφηκιάς και Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ριζωμάτων λόγω χιονόπτωσης. Αυτό γνωστοποιεί με ανακοίνωση του, ο δήμος Βέροιας. ΟΤΑ, … read more

Δ. Άργους Ορεστικού: Πώς θα λειτουργήσουν την Πέμπτη τα σχολεία

Δ. Άργους Ορεστικού: Πώς θα λειτουργήσουν την Πέμπτη τα σχολεία Ανακοινώθηκε ότι μετά από απόφαση του Δημάρχου Άργους Ορεστικού, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9.15 π.μ. αύριο Πέμπτη 06/02/2020, λόγω των χαμηλών … read more

Αυτά τα σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη λόγω εποχικής γρίπης

Αυτά τα σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη λόγω εποχικής γρίπης Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, νηπιαγωγεία και ορισμένα δημοτικά σχολεία σε περιοχές της Ελλάδας, λόγω της έξαρσης της εποχικής γρίπης. Αθήνα Μοσχάτο-Ταύρος Με απόφαση του δημάρχου Μοσχάτου – … read more

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Συμβασιούχος ο καθηγητής που πωλούσε σημειώσεις μαθημάτων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Συμβασιούχος ο καθηγητής που πωλούσε σημειώσεις μαθημάτων Σχετικά με το περιστατικό πώλησης σημειώσεων σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, το οποίο καταγγέλθηκε στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, … read more

ΕΑΠ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις σε Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΑΠ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις σε Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Λόγω του σημαντικού ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκεια της ΣΚΕ» και μετά τη διαπίστωση ότι πολλοί υποψήφιοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, … read more

Διευκρινίσεις Κεραμέως για τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία

Διευκρινίσεις Κεραμέως για τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία Με αφορμή δημοσιεύματα για τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων αναφορικά με τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, η Υπουργός, Νίκη Κεραμέως, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής στα … read more

Διαμαρτυρία στο δημαρχείο Χολαργού για τις ανάγκες των σχολείων

Διαμαρτυρία στο δημαρχείο Χολαργού για τις ανάγκες των σχολείων Με τη συμμετοχή δεκάδων γονέων από το 2ο Δημοτικό, το 2ο Νηπιαγωγείο, το 3ο Νηπιαγωγείο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, καθώς και εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων Παπάγου- Χολαργού, πραγματοποιήθηκε η … read more