Tag Archives: δήμους

Προϋπολογισμός 2020: Αύξηση για δήμους, μείωση για περιφέρειες (πίνακες)

Προϋπολογισμός 2020: Αύξηση για δήμους, μείωση για περιφέρειες (πίνακες)

Αυξημένοι στους δήμους και μειωμένα στις περιφέρειες είναι τα έσοδα από τον προϋπολογισμό του 2020, που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. 

Συγκεκριμένα, το 2019 οι δήμοι έλαβαν συνολικά 1.8 δισ. ευρώ, ενώ το 2020 αναμένεται να λάβουν 2 δισ. (αύξηση 11%). Από την άλλη πλευρά οι περιφέρειες έλαβαν το 2019 670 εκατ., ενώ το 2020 αναμένεται να λάβουν 657 εκατ. ευρώ (μείωση, 1,9%)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) και λοιπές μεταβιβάσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Η βασικότερη πηγή εσόδων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ). Οι ΚΑΠ αποδίδονται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και προσδιορίζονται βάσει σχετικών διατάξεων με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών τους. Οι ΟΤΑ α’ βαθμού λαμβάνουν περαιτέρω ειδική επιχορήγηση για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών και αποδόσεις για λοιπούς σκοπούς.

Πίνακας 3.18 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,

ειδική επιχορήγηση Δήμων, λοιπές αποδόσεις σε Δήμους και λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού από τον ΤΠ του Υπουργείου Εσωτερικών

(σε εκατ. ευρώ)

 
Κατηγορία 2019 2020
Εκτιμήσεις Προβλέψεις
     
Α.    ΟΤΑ Α΄ βαθμού – Δήμοι (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ + IV) 1.811 2.037
       Ι.    ΚΑΠ Δήμων (α + β + γ) 1.759 1.857
       α.   Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 728 668
       β.   Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 901 1.088
       γ.   Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του ΕΝΦΙΑ 130 101
       ΙΙ.   Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ βαθμού 24 172
       III.  Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού  8 5
       IV.  Λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού 20 2
Β.    ΟΤΑ Β’ βαθμού – Περιφέρειες (Ι + ΙΙ) 670 657
       Ι.    ΚΑΠ Περιφερειών (α+β) 659 657
       α.   Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 219 202
       β.   Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 440 455
       ΙΙ.   Λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ β’ βαθμού 11 0
Γ.    ΚΑΠ OTA α’ και β’ βαθμού (Α.Ι + Β.Ι) 2.418 2.514
     
Δ.    Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Εσωτερικών (Α + Β) 2.481 2.695

Ενοποιημένος προϋπολογισμός Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι ΚΑΠ που θα διατεθούν στους Δήμους, εκτιμάται να διαμορφωθούν το 2019 στα 1.759 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 προβλέπεται να ανέλθουν στα 1.857 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το 2019 λαμβάνουν ειδική επιχορήγηση ύψους 24 εκατ. ευρώ, η οποία καλύπτει τη δαπάνη μισθοδοσίας επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας και τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Το 2020, η ειδική επιχορήγηση προβλέπεται να ανέλθει στα 172 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλύψει τη δαπάνη μισθοδοσίας επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021 (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2020), το κόστος του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και την ολοκλήρωση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Επισημαίνεται ότι, οι ΚΑΠ των Δήμων στο 2020 είναι μειωμένοι κατά 670 εκατ. ευρώ όπως και το 2019, λόγω καταβολής των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.

Οι ΚΑΠ που θα διατεθούν στις Περιφέρειες, εκτιμάται να διαμορφωθούν, το 2019, στα 659 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020, προβλέπονται να ανέλθουν στα 657 εκατ. ευρώ. Ομοίως και στις Περιφέρειες οι ΚΑΠ το 2020 είναι μειωμένοι κατά 70 εκατ. ευρώ, όπως και το 2019, λόγω καταβολής του διατροφικού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ.

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου χρηματοδοτούν δράσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές της υποδομές (π.χ. Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι και ΙΙ, κ.ά.), την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών/καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, την αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), δράσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και δράσεις για την τοπική ανάπτυξη Μακεδονίας και Θράκης.

Ο υποτομέας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αποτελείται από τους Δήμους (ΟΤΑ α’ βαθμού), τις Περιφέρειες (ΟΤΑ β’ βαθμού) και τα νομικά πρόσωπα αυτών, τα οποία είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Για την εκπλήρωση της αποστολής και της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους μεταφέρονται πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Το ταμειακό ισοζύγιο του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ προκύπτει από τη διαφορά των μη χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων. Τις κυριότερες πηγές εσόδων αποτελούν οι μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), οι οποίοι αποδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τα λοιπά έσοδα. Αντίστοιχα, οι βασικότερες κατηγορίες εξόδων είναι οι αμοιβές προσωπικού, δαπάνες για επενδύσεις και λοιπές δαπάνες.

Εκτιμήσεις 2019

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2019, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναμένεται να ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 174 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 70 εκατ. ευρώ σε σχέση με το δημοσιονομικό στόχο του προϋπολογισμού του 2019 (244 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης οφείλεται στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες έναντι των προβλέψεων.

Προβλέψεις 2020

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2020 μετά τις προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 201 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις 2019, λόγω ενίσχυσης των λοιπών εσόδων από τη δυνατότητα βεβαίωσης των τελών καθαριότητας/ηλεκτροφωτισμού, τέλος ακίνητης περιουσίας, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων (επιφάνεια, παλαιότητα, αξία κ.λπ.), καθώς και από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Πίνακας 3.28 Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους ΟΤΑ

(σε εκατ. ευρώ)

 
Κατηγορία 2019 2020
Εκτιμήσεις Προβλέψεις
 
 I.    Αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2.418 2.514
       α.   ΚΑΠ Δήμων 1.759 1.857
       β.   ΚΑΠ Περιφερειών 659 657
 II.   Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού 8 5
 IIΙ.  Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 78 190
       α.   Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών 54 175
       β.   Επιχορηγήσεις από λοιπά Υπουργεία 24 15
Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους ΟΤΑ (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ) 2.504 2.709

 


Ρεπορτάζ : Χρίστος Βούζας Σύνδεσμος

Σχολικοί φύλακες: Επιστρέφουν στους δήμους με διαδικασίες εξπρές (έγγραφο)

Σχολικοί φύλακες: Επιστρέφουν στους δήμους με διαδικασίες εξπρές (έγγραφο) Την δυνατότητα μετατάξεων στους δήμους «κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων», δίνει στους σχολικούς φύλακες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, διάταξη νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Αναλυτικά: Άρθρο 17 Στο … read more

Έκτακτα κονδύλια σε Δήμους για το προσφυγικό

Έκτακτα κονδύλια σε Δήμους για το προσφυγικό Home›ΕΛΛΑΔΑ›Έκτακτα κονδύλια σε Δήμους για το προσφυγικό Μετακίνηση Δημοσίων Υπαλλήλων σε ΟΤΑ editor2 2019-11-18 • 18.11.19 | 11:22 Διαφήμιση Διαφήμιση Συνέντευξη στη “Βραδυνή της Κυριακής” παραχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, Π.Θεοδωρικάκος. Από το περιεχόμενό … read more

Προσλήψεις 35.000 ανέργων σε Δήμους – Περιφέρειες

Προσλήψεις 35.000 ανέργων σε Δήμους – Περιφέρειες Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας – Σε ποιους απευθύνεται Προσλήψεις 35.000 ανέργων αναμένονται μέσα στο 2020 σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για προσλήψεις … read more

ΥΠΕΣ: €40 εκατ. σε 266 δήμους για αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας

ΥΠΕΣ: €40 εκατ. σε 266 δήμους για αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας Με 150.000 ευρώ επιχορηγούνται όλοι οι δήμοι της χώρας με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων για την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και την αναβάθμιση του στόλου οχημάτων. Σύμφωνα με … read more

Κτηματολόγιο: Παράταση για τρεις δήμους του νομού Σερρών

Κτηματολόγιο: Παράταση για τρεις δήμους του νομού Σερρών Παράταση λίγων εβδομάδων δίνει το Κτηματολόγιο στην Ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων για τρεις δήμους του νομού Σερρών. Η απόφαση του Κτηματολογίου ορίζει νέα ημερομηνία τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και αφορά τους … read more

ΥΠΕΣ: Ενέκρινε 45 προσλήψεις σε Δήμους (πίνακας)

ΥΠΕΣ: Ενέκρινε 45 προσλήψεις σε Δήμους (πίνακας) Το ΥΠΕΣ ενέκρινε τη σύναψη 45 συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους φορείς του κατωτέρω πίνακα: Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με … read more

Μητσοτάκης: Λεφτά στους δήμους ανάλογα με την ανακύκλωση που κάνουν

Μητσοτάκης: Λεφτά στους δήμους ανάλογα με την ανακύκλωση που κάνουν Την ενίσχυση της χρηματοδότησης των δήμων ανάλογα με τις πολιτικές ανακύκλωσης που θα εφαρμόσουν πρόκρινε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουκής στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο Κ. Μητσοτάκης … read more

Προσλήψεις 303 εποχικών σε Δήμους (προκηρύξεις)

Προσλήψεις 303 εποχικών σε Δήμους (προκηρύξεις) ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! Ρεπορτάζ : Νικολέτα … read more

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε 70 δήμους για δωρεάν WiFi σε δημόσιους χώρους

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε 70 δήμους για δωρεάν WiFi σε δημόσιους χώρους Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από την Ε.Ε προκειμένου να τοποθετηθεί δωρεάν WiFi στους δημόσιους χώρους σε 70 δήμους της χώρας. Οι δήμοι βρίσκονται ανάμεσα σε 1.780 ευρωπαϊκούς δήμους που θα … read more

Μπαράζ κινητοποιήσεων από την ΠΟΕ – ΟΤΑ

Σκληραίνουν τη στάση τους οι εργαζόμενοι σε Δήμους αναφορικά με διάταξη του αναπτυξιακού νομοσχεδίου (άρθρο 179), που δίνει τη δυνατότητα σύναψης δημόσιων συμβάσεων με ιδιώτες, για την ανάληψη των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου των Δήμων. Σήμερα, Δευτέρα 21/10), πραγματοποιήθηκαν … read more

Έρχεται «Τειρεσίας» για Ταμεία, Εφορία, Δήμους και ΔΕΚΟ

Σχέδιο «Τειρεσίας» σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους επαναφέρει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Ο φορέας που πρόκειται να δημιουργηθεί θα συλλέγει όλα τα στοιχεία … read more

ΥΠΕΣ: 1.050.790,00€ στους Δήμους για εκλογική αποζημίωση (απόφαση)

ΥΠΕΣ: 1.050.790,00€ στους Δήμους για εκλογική αποζημίωση (απόφαση) Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με ποσό ύψους 1.050.790,00€, για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων τους, που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των ΕθνικώνΕκλογών της 7ης Ιουλίου … read more

Ρύθμιση οφειλών στους Δήμους: Τα 7 «σημεία-κλειδιά» του πλαισίου -Ποια χρέη αφορά

Ρύθμιση οφειλών στους Δήμους: Τα 7 «σημεία-κλειδιά» του πλαισίου -Ποια χρέη αφορά Παράταση πήρε η ευνοϊκή για τους οφειλέτες ρύθμιση οφειλών στους Δήμους με το σύστημα των 100 δόσεων. Με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο … read more

ΥΠΕΣ: 172.881,48 € σε Δήμους για τα ΚΕΠ (απόφαση)

ΥΠΕΣ: 172.881,48 € σε Δήμους για τα ΚΕΠ (απόφαση) Με Απόφαση του το Υπουργείο Εσωτερικών, κατανέμει από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στοΤαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι τωνΔήμων», συνολικό ποσό, το οποίο αποδίδεται σε … read more

ΥΠΕΣ: Χορηγεί 212.862,00€ σε Δήμους για υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας (απόφαση)

ΥΠΕΣ: Χορηγεί 212.862,00€ σε Δήμους για υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας (απόφαση) Το Υπουργείο Εσωτερικών με Απόφαση, εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ποσού ύψους 212.862,00€ σε ΟΤΑ της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας … read more

ΕΝΦΙΑ στους Δήμους: Όπισθεν από κυβέρνηση -Προς… απόσυρση το μέτρο

ΕΝΦΙΑ στους Δήμους: Όπισθεν από κυβέρνηση -Προς… απόσυρση το μέτρο Υπόσχεση… προεκλογική ήταν και πάει! Στις ελληνικές καλένδες παραπέμπεται η προεκλογική εξαγγελία του Κυρ. Μητσοτάκη για μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους δήμους. Αν και η σχετική ρύθμιση είχε εξαγγελθεί από τον … read more

Μπόνους στους δήμους που θα δέχονται αιτούντες άσυλο σχεδιάζει η κυβέρνηση

Μπόνους στους δήμους που θα δέχονται αιτούντες άσυλο σχεδιάζει η κυβέρνηση Ανταποδοτικά οφέλη για τους δήμους που θα σηκώσουν το βάρος της υποδοχής 20.000 αιτούντων άσυλο σχεδιάζει η κυβέρνηση. Η Αθήνα έχει επιτύχει στα συμπεράσματα της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. να … read more

«Μπόνους» στους Δήμους που θα δεχθούν πρόσφυγες

«Μπόνους» στους Δήμους που θα δεχθούν πρόσφυγες Ανταποδοτικά οφέλη για τους Δήμους που θα σηκώσουν το βάρος της υποδοχής 20.000 αιτούντων άσυλο προγραμματίζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της «Καθημερινής της Κυριακής». Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα η … read more

Ρύθμιση οφειλών στους δήμους : Παράταση έως τα τέλη Δεκεμβρίου

Ρύθμιση οφειλών στους δήμους : Παράταση έως τα τέλη Δεκεμβρίου Παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πολιτών για ρύθμιση των οφειλών τους προς τους ΟΤΑ. Ειδικότερα, διάταξη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας … read more