Tag Archives: Μπορεί

Η στήριξη της αποταμίευσης μπορεί να φέρει 99 δισ. αποθεματικών προς επένδυση σε 40 χρόνια

Η στήριξη της αποταμίευσης μπορεί να φέρει 99 δισ. αποθεματικών προς επένδυση σε 40 χρόνια

Κλειδί για την τόνωση της αποταμίευσης των Ελλήνων και συνακόλουθα των διαθέσιμων για επενδύσεις κεφαλαίων μέσω της κεφαλαιαγοράς είναι μια γενναία ασφαλιστική μεταρρύθμιση αλλά και η παροχή κινήτρων με στοχευμένα φορολογικά κίνητρα στη βάση καλών πρακτικών της ΕΕ για την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς κεφαλαίων.

Αυτό τονίζει μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο «Ενίσχυση της αποταμίευσης και ανάπτυξη με μοχλό την κεφαλαιαγορά» που έγινε σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Η μελέτη μάλιστα σε μια περίοδο λίγο πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού αναφέρει ότι  κρίνεται σκόπιμο να δοθεί άμεση προτεραιότητα για αξιοποίηση του «δημοσιονομικού χώρου» σε μέτρα πολιτικής τόνωσης της εγχώριας αποταμίευσης αντί για παρεμβάσεις άλλου χαρακτήρα όπως π.χ. επιδόματα.

Σύμφωνα, δε, με την μελέτη, η  ενίσχυση της αποταμίευσης και των επενδύσεων μέσω της κεφαλαιαγοράς δημιουργεί σημαντικά οικονομικά οφέλη

o Νέα αποθεματικά προς επένδυση έως και €99 δισ. μέσα σε 40 χρόνια

o Αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά μ.ο. 6,9 δισ. κατ’ έτος για τα επόμενα 40 χρόνια

o Περισσότεροι ισοδύναμα πλήρως απασχολούμενοι κατά μ.ο. 81 χιλιάδες άτομα κάθε έτος και μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας κατά 1,5 π.μ.

o Αύξηση της ρευστότητας στην αγορά κεφαλαίου, η οποία την καθιστά περισσότερο ελκυστική στη ξένη αποταμίευση

o Τα νοικοκυριά γίνονται «συμμέτοχοι» στο εγχείρημα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας

Σημειώνεται ότι σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη των προοπτικών που δημιουργούνται για χρηματοδότηση εγχώριων επενδύσεων μέσα από πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, εξετάζεται η ευρωπαϊκή εμπειρία για την παροχή φορολογικών κινήτρων για εγχώριες επενδύσεις ιδιωτών, αναπτύσσεται πρόταση για την παροχή κατάλληλων κινήτρων στην Ελλάδα και εκτιμώνται τα οφέλη για την ελληνική οικονομία από την εφαρμογή της.

Οι λόγοι

Σύμφωνα με τη μελέτη θα πρέπει να αναπτυχθεί η αγορά κεφαλαίων και να αξιοποιηθούν περαιτέρω τα εργαλεία της καθώς:

o   Η χρηματοδότηση της οικονομίας ήταν παραδοσιακά τραπεζικοκεντρική, αλλά το υψηλό ποσοστό κόκκινων δανείων θέτει περιορισμούς σε νέες δανειοδοτήσεις

o   Το μέγεθος των Ελληνικών επενδύσεων σε κινητές αξίες μέσα από θεσμικούς επενδυτές είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ

o   Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που είναι επενδεδυμένα στην κεφαλαιαγορά αντιστοιχούν σε μόλις 8% του ΑΕΠ, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ

Όπως τονίζεται η αποταμίευση των νοικοκυριών θα ανακάμψει μέσα από μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση μαζί και στοχευμένα φορολογικά κίνητρα στη βάση καλών πρακτικών της ΕΕ.

Κίνητρα

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ είναι κρίσιμο να δοθούν:

o   Φορολογικά κίνητρα για στοχευμένες μακροχρόνιες επενδύσεις ιδιωτών μέσω κεφαλαιαγοράς

  • §Ενδεικτικά επιλέξιμοι τίτλοι: Μετοχικά, μεικτά και εταιρικά ομολογιακά Α/Κ εσωτερικού
  • §Δυνατότητα πριμοδότησης Α/Κ με τομείς προτεραιότητας όπως σε εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εταιρείες με προσανατολισμό σε καινοτομία, οχήματα Venture Capital, «πράσινες» επενδύσεις και υποδομές
  • §Ελάχιστη διακράτηση 3 έτη

o   Να υπάρξει ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών πυλώνων ασφάλισης

  • §Νέα πλήρως κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση
  • §Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μεσοσταθμικά κατά 3 π.μ.
  • §Κίνητρα για προαιρετική κεφαλαιοποιητική ασφάλιση

 Όπως τονίζεται τα προτεινόμενα μέτρα ενέχουν διαχειρίσιμο δημοσιονομικό κόστος

o   Μέσο ετήσιο δημοσιονομικό κόστος έως 1,8% του ΑΕΠ κατά την πρώτη πενταετία, μειούμενο στο χρόνο

o   Το ετήσιο κόστος των κινήτρων Α/Κ είναι μικρότερο από 0,05% του ΑΕΠ

Στο χαιρετισμό του o Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου τόνισε ότι «Μετά από αρκετά χρόνια δυσκολιών της ελληνικής οικονομίας, είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει ξανά η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Η έλλειψη επενδύσεων την τελευταία δεκαετία προκάλεσε μεγάλη ανάγκη χρηματοδότησης και η κεφαλαιαγορά μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών αυτών. Οι αποταμιεύσεις ωστόσο αποτελούν προϋπόθεση αναγκαία αλλά όχι ικανή. Θα πρέπει παράλληλα να υπάρξουν εταιρείες υγιής με ενδιαφέρον για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ή χρήση κάποιου από τα πολλά επενδυτικά εργαλεία που ήδη διαθέτει το Χρηματιστήριο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα βασικά ευρήματα της μελέτης συνοψίζονται ως εξής:

  • ·Για την ανάκαμψη του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα απαιτούνται σημαντικές νέες επενδύσεις

o   Τα Ελληνικά νοικοκυριά καταγράφουν αρνητική αποταμίευση επί σειρά ετών

o   Το «κενό» παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2018 κυμάνθηκε κατά μ.ό. σε 2,6% του ετήσιου ΑΕΠ, σωρευτικά περί τα €94 δισεκ.

Από τη πλευρά του ο Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κ. Κίμων Βολίκας σημείωσε: «Η κεφαλαιαγορά αποτελεί ένα ζωτικό κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσει έμφαση η Πολιτεία. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κεφαλαιαγορά είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο: το Χρηματιστήριο με τα προϊόντα και τις άρτιες υπηρεσίες του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και οι Έλληνες επαγγελματίες διαχειριστές με την τεχνογνωσία τους. Αυτό που λείπει είναι η ροή εγχώριων κεφαλαίων η οποία σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες έρχεται κυρίως μέσα από το θεσμό pension funds».

Τέλος ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπογράμμισε: «Χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες στήριξης της επενδυτικής δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα μοντέλο που εντάσσεται στην ευρύτερη προσέγγιση για ενίσχυση των ΜμΕ. Κυρίαρχη στόχευση της μελέτης είναι να προσδιορίσει το περιβάλλον που διευκολύνει την αναζωογόνηση και δημιουργία ενός νέου παραγωγικού ιστού στις χώρες που επλήγησαν στα χρόνια της κρίσης».

Την παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ έκαναν ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Νίκος Βέττας και ο Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Ερευνών του ΙΟΒΕ, κ. Γιώργος Γατόπουλος.

Γιώργος Αλεξάκης


Ρεπορτάζ : georgiou@reporter.gr (Γιώργος Γεωργίου) Σύνδεσμος

Η στήριξη της αποταμίευσης μπορεί να φέρει 99 δισ. αποθεματικών προς επένδυση σε 40 χρόνια

Η στήριξη της αποταμίευσης μπορεί να φέρει 99 δισ. αποθεματικών προς επένδυση σε 40 χρόνια Κλειδί για την τόνωση της αποταμίευσης των Ελλήνων και συνακόλουθα των διαθέσιμων για επενδύσεις κεφαλαίων μέσω της κεφαλαιαγοράς είναι μια γενναία ασφαλιστική μεταρρύθμιση αλλά και … read more

«Καμπανάκι» Κακλαμάνη : Το προσφυγικό μπορεί να γίνει οι «Πρέσπες» της ΝΔ

«Καμπανάκι» Κακλαμάνη : Το προσφυγικό μπορεί να γίνει οι «Πρέσπες» της ΝΔ Καμπανάκι αναφορικά με το μεταναστευτικό – προσφυγικό κρούει ο βουλευτής της ΝΔ, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι αν δεν υλοποιηθεί το σχέδιο που έχει ξεκινήσει … read more

Η χειραψία Τσίπρα – Γεωργιάδη στο Προεδρικό… η αντίδραση Τζανακόπουλου και η απάντηση του υπουργού

Μπορεί χθες το βράδυ να περίσσευαν τα χαμόγελα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου πραγματοποιήθηκε το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου, Σι Τζινπίνγκ και να ήταν μια ευκαιρία, σε μια πιο χαλαρή διάθεση, να συνομιλήσουν μεταξύ τους οι παρευρισκόμενοι, ωστόσο … read more

Μπορεί το «Τζόκερ» να χαρίσει στον Χοακίν Φίνιξ το πρώτο του Όσκαρ;

Μπορεί το «Τζόκερ» να χαρίσει στον Χοακίν Φίνιξ το πρώτο του Όσκαρ; Οι ηθοποιοί όλου του κόσμου ερωτεύτηκαν την ερμηνεία του Χοακίν Φίνιξ στην ταινία «Τζόκερ», η οποία πιθανόν να του χαρίσει μια υποψηφιότητα στα φετινά  Όσκαρ για την κατηγορία … read more

4 σημάδια ότι μπορεί να είστε το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση

4 σημάδια ότι μπορεί να είστε το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση 4 σημάδια ότι μπορεί να είστε το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση Mπορεί να έχετε βγει μόλις λίγα ραντεβού μαζί του και να περνάτε πολύ όμορφα, ζώντας τις … read more

Η χρόνια ανεπάρκεια της Β12 μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας και συχνά γίνεται λάθος διάγνωση

Η χρόνια ανεπάρκεια της Β12 μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας και συχνά γίνεται λάθος διάγνωση Ζήσης Ψάλλας Η βιταμίνη Β12 βρίσκεται στα ζωικά προϊόντα, όπως το κρέας, τα ψάρια και τα γαλακτοκομικά. Άλλες πηγές περιλαμβάνουν εμπλουτισμένα δημητριακά, ψωμιά και φυτικά … read more

Πώς το Instagram μπορεί να καταστρέψει τη σχέση σας

Πώς το Instagram μπορεί να καταστρέψει τη σχέση σας Είναι γεγονός πως τα social media έχουν εισβάλει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντάς τη ριζικά. Μας βοηθούν να επικοινωνούμε, να γνωρίζουμε νέους ανθρώπους, να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και … read more

VW Tiguan: Το Golf των SUV

VW Tiguan: Το Golf των SUV Μπορεί το Golf που μπήκε ήδη στην όγδοη γενιά του να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της παγκόσμιας αυτοκίνησης έχοντας όνομα βαρύ σαν ιστορία, όμως η Volkswagen φιλοδοξεί αντίστοιχη πορεία να έχει και … read more

ΓΙ’ΑΥΤΟ η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει μπροστά: Δείτε και διαδώστε το ΒΙΝΤΕΟ που τα λέει ΟΛΑ

ΓΙ’ΑΥΤΟ η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει μπροστά: Δείτε και διαδώστε το ΒΙΝΤΕΟ που τα λέει ΟΛΑ Κάποιες φορές τα πολλά λόγια, είναι φτώχεια. Το παρακάτω βίντεο, μας θυμίζει γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Μεταφερόμαστε πίσω στη … read more

Παυλόπουλος: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης

«Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και να συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση Κίνας-ΕΕ» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος σε συνέντευξή του στην Κινεζική Εφημερίδα «People’ s Daily» εν όψει και της αυριανής … read more

Τεστ μνήμης: Ποιο πρόβλημα μπορεί να κρύβει το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες

Τεστ μνήμης: Ποιο πρόβλημα μπορεί να κρύβει το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες Τεστ μνήμης: Ποιο πρόβλημα μπορεί να κρύβει το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες Οι γυναίκες συνήθως έχουν … read more

Τα οικονομικά οφέλη της τεχνολογίας 5G για την ΕΕ και η συνεργασία με την Huawei…

Σύμφωνα με έρευνα, μπορεί να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να αποφέρει δισεκατομμύρια ευρώ σε κέρδη… ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : https://gr.euronews.com/2019/11/08/ta-oikonomika-ofeli-tis-technologias-5g-gia-tin-ee-kai-i-synergasia-me-tin-huawei Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1 Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live read more

Βίντεο: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς… αλά Ντι Κάπριο στον Τάμεση

Μπορεί ο Έλληνας πρωταθλητής, Στέφανος Τσιτσιπάς, να βρίσκεται στο Λονδίνο λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων στο τουρνουά ATF Finals, ωστόσο δεν χάνει την ευκαρία να το διασκεδάζει Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, βρίσκεται αυτόν τον καιρό βρίσκεται στο Λονδίνο, για τις ανάγκες του τουρνουά … read more

Τα λάθη που μπορεί να συμβούν στο ντεμακιγιάζ προσώπου

Τα λάθη που μπορεί να συμβούν στο ντεμακιγιάζ προσώπου Τα λάθη που μπορεί να συμβούν στο ντεμακιγιάζ προσώπου Η αφαίρεση του μακιγιάζ δεν είναι τόσο απλή όσο φαντάζεσαι Κι όμως οι πιο πολλές κάνουν μερικά βασικά λάθη, που θέτουν σε … read more

Βιέννη: Sex toy γυναίκας προκάλεσε συναγερμό για… τρομοκρατία στο Konzerthaus

Πόσους λόγους μπορεί να σκεφτεί κάποιος προκειμένου να δικαιολογήσει τον συναγερμό για ενδεχόμενο τρομοκρατικό κτύπημα σε έναν οποιονδήποτε χώρο; Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί. Στη Βιέννη, ωστόσο, και πιο συγκεκριμένα στο Μέγαρο Μουσικής, συνέβη το… αδιανόητο, προσθέτοντας, ωστόσο, έναν … read more

Μοσκοβισί: Δεν μπορεί η Ελλάδα να πετυχαίνει για πάντα πλεόνασμα 3,5%

Μοσκοβισί: Δεν μπορεί η Ελλάδα να πετυχαίνει για πάντα πλεόνασμα 3,5% Στο πλευρό της Ελλάδας για τη μείωση των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα στάθηκε, για άλλη μια φορά, ο Επίτροπος Οικονομικών, Πιέρ Μοσκοβισί. Η Ελλάδα, είπε, δεν μπορεί να … read more

Στόλτενμπεργκ: Η Ευρώπη μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μεγάλο κίνδυνο

Στόλτενμπεργκ: Η Ευρώπη μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μεγάλο κίνδυνο Το Βερολίνο δεν πρέπει να ξεχνά τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε η Ουάσινγκτον στο να επιτραπεί στην Ευρώπη και τη Γερμανία να επανενωθούν μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, δήλωσε … read more

Μπακογιάννης: «Η Αθήνα μπορεί να φτάσει ψηλά αλλά και μακριά»

Μπακογιάννης: «Η Αθήνα μπορεί να φτάσει ψηλά αλλά και μακριά» Μια σειρά από σημαντικές επαφές είχε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στην Σαγκάη, στην οποία βρέθηκε  για την διεθνή έκθεση China International Import Expo 2019. Η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από την Κίνα προς … read more